Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Hồ sơ Chuẩn nghề nghiệp >  (20 bài)

Word-logo-small

Mẫu phụ lục 4 về đánh giá chu...

Ngày gửi: 2015-09-03 14:50:26

Word-logo-small

Mẫu tổng hợp ý kiến đánh giá ...

Ngày gửi: 2012-05-25 20:29:54

Word-logo-small

Mẫu do CB GV CNV đánh giá phó...

Ngày gửi: 2012-05-25 20:29:13

Word-logo-small

Mẫu do phó hiệu trưởng tự đán...

Ngày gửi: 2012-05-25 20:26:12

Word-logo-small

Công văn 630 về đánh giá chuẩ...

Ngày gửi: 2012-05-25 20:25:28

Word-logo-small

Phụ lục 4 theo công văn 660

Ngày gửi: 2012-05-19 09:53:28

Word-logo-small

Công văn hướng dẫn đánh giá c...

Ngày gửi: 2012-05-19 09:51:52

Word-logo-small

Mẫu tổng hợp do hiệu trưởng đ...

Ngày gửi: 2012-05-19 09:51:01

Word-logo-small

Mẫu tổng hợp dành cho tổ chuy...

Ngày gửi: 2012-05-19 09:50:17

Word-logo-small

Mẫu đánh giá chuẩn nghề nghiệ...

Ngày gửi: 2012-05-19 09:14:28

Word-logo-small

Phụ lục 4 theo cong văn 660

Ngày gửi: 2011-08-15 17:28:02

Word-logo-small

Phụ lục 4

Ngày gửi: 2011-08-15 17:27:36

Word-logo-small

Phụ lục 3

Ngày gửi: 2011-08-15 17:27:16

Word-logo-small

Phụ lục 2

Ngày gửi: 2011-08-15 17:26:57

Word-logo-small

Phụ lục 1

Ngày gửi: 2011-08-15 17:26:40

Word-logo-small

Mẫu phiếu đánh giá theo chuẩn

Ngày gửi: 2011-08-15 17:26:11

Word-logo-small

Công văn hướng dẫn dánh giá t...

Ngày gửi: 2011-08-15 17:25:21

Word-logo-small

Thông tư 30

Ngày gửi: 2011-08-15 17:24:21

Word-logo-small

Thông tư 29

Ngày gửi: 2011-08-15 17:23:57

Word-logo-small

Những căn bệnh của nhà Quản lý

Ngày gửi: 2011-08-15 17:05:15