Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Quy chế >  (26 bài)

Word-logo-small

ôn tập hè anh 6

Ngày gửi: 2015-12-13 20:17:45

Word-logo-small

QUYẾT ĐỊNH

Ngày gửi: 2015-11-03 22:44:09

Word-logo-small

QUY CHẾ

Ngày gửi: 2015-11-03 22:41:44

Word-logo-small

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG NĂ...

Ngày gửi: 2015-11-03 22:38:57

Word-logo-small

Quy chế phối hợp giữa Công Đo...

Ngày gửi: 2015-10-13 13:52:57

Word-logo-small

Quy chế làm việc năm học 2015...

Ngày gửi: 2015-10-13 13:52:17

Word-logo-small

Quy chế thực hiện dân chủ năm...

Ngày gửi: 2015-10-13 13:51:41

Word-logo-small

Quy chế chuyên môn trường THC...

Ngày gửi: 2015-10-13 13:50:56

Thumbnail

DỰ TRÙ

Ngày gửi: 2015-10-02 20:53:18

Word-logo-small

giáo àn lớp 4

Ngày gửi: 2015-09-29 20:22:29

Word-logo-small

Quy chế làm việc

Ngày gửi: 2015-09-11 14:32:08

Word-logo-small

Phân công nhiệm vụ trong Ban ...

Ngày gửi: 2015-09-11 14:30:58

Word-logo-small

Quy chế hoạt động của BDD cha...

Ngày gửi: 2015-09-11 14:29:44

Word-logo-small

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2012

Ngày gửi: 2015-09-11 14:28:37

Word-logo-small

Quy chế Thi đua Khen thưởng n...

Ngày gửi: 2015-09-03 14:33:41

Word-logo-small

Quy chế chi tiêu nội bộ trong...

Ngày gửi: 2015-09-03 14:32:55

Word-logo-small

Chuyện cổ tích

Ngày gửi: 2015-04-10 15:28:46

Word-logo-small

Đáp án đề HSG lớp 9 (11-12) VT

Ngày gửi: 2012-12-29 21:44:36

Word-logo-small

Quy chế sửa đổi bổ sung chi t...

Ngày gửi: 2012-03-14 08:03:32

Word-logo-small

Thông tư ban hành quy chế thi...

Ngày gửi: 2012-03-07 14:59:09

Word-logo-small

Hướng dẫn thực hiện thông tư ...

Ngày gửi: 2012-02-20 15:42:22

Word-logo-small

Hướng dẫn thực hiện thông tư 58

Ngày gửi: 2012-02-20 15:41:34

Word-logo-small

Quy chế đánh giá xếp loại học...

Ngày gửi: 2012-02-20 15:40:40

Word-logo-small

Quy chế đánh giá xếp loại giá...

Ngày gửi: 2011-08-15 13:53:07

Word-logo-small

Quy chế 51 sửa đổi quy chế đá...

Ngày gửi: 2011-08-15 13:51:38

Word-logo-small

Quy chế đánh giá xếp loại học...

Ngày gửi: 2011-08-15 13:47:55