Quyết định về việc phân công trực tết Nguyên đán Giáp ngọ 2014

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phan Văn Diễn
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:32' 23-01-2014
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 212
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Số: /QĐ – LTR
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đạ Tông, ngày 22 tháng 1 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
“Về việc phân công trực tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014”

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
Căn cứ công văn số: 04/PGDĐT ngày 10 tháng 01 năm 2014 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông về việc hướng dẫn nghỉ và đón tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014;
Theo đề nghị của văn phòng nhà trường;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phân công cán bộ, nhân viên trong nhà trường thực hiện trực tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, với những đồng chí có tên sau: (Có danh sách phân công kèm theo).
Điều 2: Cán bộ, nhân viên được phân công thực hiện các nhiệm vụ sau:
Thực hiện công tác vệ sinh khu hành chính văn phòng, khu vực nhà trường hàng ngày theo lịch trực.
Trông coi, giữ gìn và bảo quản tài sản nhà trường. Nếu phát hiện dấu hiệu mất mát hoặc hư hỏng phải lập biên bản hiện trường và báo cáo thủ trưởng đơn vị, cơ quan an ninh địa phương kịp thời xử lý.
Thường xuyên kiểm tra khuôn viên và các dãy phòng học, chú ý công tác phòng chống cháy nổ; thực hiện cúp đóng cầu dao điện hàng ngày đảm bảo an toàn không bị chập, cháy.
Cán bộ, nhân viên thực hiện trực được hưởng chế độ làm việc thêm giờ theo quy định hiện hành.
Điều 3: Bộ phận kế toán, thủ quỹ và cán bộ nhân viên có tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- PGD (B/c);
- UBND (B/c);
- Chi bộ (B/c);
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG