Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

7 khách và 2 thành viên
 • Nguyễn Hải Long
 • Huỳnh Dung
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Huong_dan_thu_am_bai_giang_ELearning_tren_phan_mem_Presenter_70.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Mẫu bản đăng ký học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 dành cho đảng viên

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Phan Văn Diễn
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:24' 02-04-2014
  Dung lượng: 45.0 KB
  Số lượt tải: 409
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẢNG BỘ XÃ ĐẠ TÔNG
  CHI BỘ TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
  *
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  
  
  Đạ Tông, ngày 04 tháng 04 năm 2014
  
  
  BẢN ĐĂNG KÝ
  XÂY DỰNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁ NHÂN
  THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Năm 2014

  Tên tôi là : ………………………………… Sinh ngày ………………………..
  Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể) : ……………….…………………………………
  Đơn vị tổ : …………………………… - Thuộc chi bộ trường THCS Liêng Trang.
  Căn cứ hướng dẫn số: 43 - HD/TG ngày 06/01/2014 của Ban Tuyên giáo huyện ủy Đam Rông về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
  Căn cứ kế hoạch số 54 – KH/ĐU ngày 14/03/2014 của Đảng ủy xã Đạ Tông về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2014.
  Căn cứ công văn số 40/PGDĐT ngày 28/03/2014 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị 1973/CT-TTg.
  Thực hiện kế hoạch số: 32/KH - LTR ngày 01/04/2014 của trường THCS Liêng Trang về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.
  Nay tôi đăng ký xây dựng chuẩn mực đạo đức cá nhân và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014, với những nội dung như sau:
  Nhận thức:
  Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân.  Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm.  Nội dung đăng ký xây dựng chuẩn mực đạo đức cá nhân và thực hiện học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014:
  Tiếp tục quán triệt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Bản thân tôi đã nhận thức được và đăng ký thực hiện các nội dung như sau:
  (Trên cơ sở vị trí công tác, chức trách, nhiệm vụ được giao,…mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung cần phấn đấu thực hiện)  Trên đây là bản đăng ký xây dựng chuẩn mực đạo đức cá nhân và thực hiện học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014, bản thân tôi quyết tâm thực hiện tốt những nội dung đã đăng ký như trên.

  Xác nhận của chi bộ

  Người đăng ký
  
  
  Avatar

  Mẫu bản đăng ký học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 dành cho đảng viên

   
  Gửi ý kiến