Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

7 khách và 2 thành viên
 • Nguyễn Hải Long
 • Huỳnh Dung
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Huong_dan_thu_am_bai_giang_ELearning_tren_phan_mem_Presenter_70.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định nâng lương cho Kiều Thu

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:06' 20-03-2012
  Dung lượng: 30.5 KB
  Số lượt tải: 46
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
  TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

  Số: 27/QĐ - LTR
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

  Đạ Tông, ngày 20 tháng 03 năm 2012
  
  

  QUYẾT ĐỊNH
  V/v Nâng lương theo niên hạn cho CB VC

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

  Căn cứ Nghị định số: 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ V/v chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư số: 03/2005/TT – BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội Vụ, V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;
  Căn cứ Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định “ Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng”;
  Căn cứ Quyết định số 257/QĐ – SGD&ĐT ngày 10/1/2008 của sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng V/v Nâng bậc lương cho cán bộ công chức viên chức; Căn cứ Quyết định số 83/QĐ – THPT ĐT ngày 01/04/2010 của trường THPT Đạ Tông V/v chuyển loại và bổ nhiệm vào ngạch công chức viên chức;
  Căn cứ Biên bản họp xét nâng lương ngày 20 tháng 03 năm 2012 của hội đồng lương trường THCS Liêng Trang;
  Theo đề nghị của văn phòng trường THCS Liêng Trang.

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Nâng bậc lương theo niên hạn cho ông (bà) Lê Thị Kiều Thu – Giáo viên trường THCS Liêng Trang.
  *Lương hiện hưởng: ngạch 15a201, bậc 3, hệ số 3,00 từ 01/2010. Thời gian tính nâng bậc từ tháng 03/2009.
  * Được nâng lương lên bậc 4, ngạch 15a201, hệ số 3,33. Thời điểm hưởng và nâng bậc lương tiếp theo tính từ tháng 03/2012.
  Điều 2. Bộ phận kế toán, văn phòng trường THCS Liêng Trang và ông (bà) Lê Thị Kiều Thu căn cứ quyết định thi hành./.

  Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  - Như điều 2.
  - Lưu VT.
   
  Gửi ý kiến