Mẫu bản tự kiểm điểm quá trình công tác

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:17' 09-06-2012
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 1215
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kính gửi: ...............................................................................................

Họ và tên:
Ngày, tháng, năm sinh:
Nơi sinh:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện nay:
Đơn vị công tác:
Văn bằng chuyên môn:
Giáo viên môn:
Năm vào ngành :............................... Năm bổ nhiệm vào ngạch:
Chức vụ, công việc đang làm:


Qua thời gian công tác tại ............................................................., tôi tự kiểm điểm như sau:
1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:


2. Ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước:


3. Ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của cơ quan:


4. Kết quả làm việc, học tập trong thời gian công tác:


5. Những mặt còn hạn chế:Trên đây là bản tự kiểm của bản thân qua quá trình công tác tại


XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
..................., ngày ... tháng ... năm 20...
Người tự kiểm điểm