Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Phan Văn Diễn)

  Ảnh ngẫu nhiên

  Pdf Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Slide0 Word-logo Pdf Word-logo Slide0 Word-logo Slide0 Word-logo Slide0 Word-logo Word-logo Word-logo Slide0 Slide0 Word-logo

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Mẫu đơn xin xét nâng bậc lương

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:59' 23-10-2012
  Dung lượng: 33.5 KB
  Số lượt tải: 341
  Số lượt thích: 0 người
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ
  XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN

  Kính gửi:
  Hội đồng lương trường Trung học cơ sở Liêng Trang

  
  Tôi tên là: ....................................; Sinh ngày ... tháng ... năm ............
  Quê quán : .............................................................................................
  Thường trú tại: ......................................................................................
  Căn cứ thông tư số 03/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức;
  Căn cứ công văn số 1090/UBND ngày 13/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc;
  Căn cứ công văn số 642/SNV-ĐTQLCC ngày 12/12/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về việc nâng bậc lương cho CCVC;
  Đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định, bản thân tôi nhận thấy:

  Bậc lương hiện hưởng là: .../..., hệ số: .... Thời điểm hưởng từ tháng ... năm ........., đến thời điểm tháng ........ năm ....... bản thân tôi đủ điều kiện để nâng bậc lương tiếp theo.
  Vậy tôi làm đơn này đề nghị hội đồng lương nhà trường xem xét nâng bậc lương cho tôi lên bậc ..../...., hệ số .......... Thời điểm hưởng từ tháng .... năm .....
  Tôi xin hứa tiếp tục phấn đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
  Tôi xin chân thành cảm ơn !

  Đạ Tông, ngày .... tháng ..... năm 20......
  Người làm đơn
   
  Gửi ý kiến
  print

  Xin mời quý vị đọc báo: Chỉ có chuyên mục Tin tức Giáo dục

  TRANH PHONG CẢNH NON NƯỚC HỮU TÌNH