Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Phan Văn Diễn)

  Ảnh ngẫu nhiên

  Pdf Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Slide0 Word-logo Pdf Word-logo Slide0 Word-logo Slide0 Word-logo Slide0 Word-logo Word-logo Word-logo Slide0 Slide0 Word-logo

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Mẫu Quyết định nâng lương trước thời hạn

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:56' 13-04-2013
  Dung lượng: 31.0 KB
  Số lượt tải: 133
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD-ĐT ĐAM RÔNG
  TRƯỜNG ………
  _____________________

  Số: /QĐ-……
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  _________________________________________________________

  ………, ngày tháng năm 201
  
  

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc nâng lương trước thời hạn cho viên chức
  ___________________________________


  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ......

  Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;
  Căn cứ Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành Quy định Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng;
  Căn cư biên bản họp Hội đồng lương trường ...... ngày ….. tháng .. năm …;
  Theo đề nghị của Hội đồng xét …......,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Nâng lương trước thời hạn … tháng, do … cho ông (bà) …… – Công tác tại trường ...... thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông.
  * Lương hiện hưởng ngạch …… bậc …/…, hệ số … từ tháng …/…...
  * Nâng lên bậc …/…, hệ số ……; thời điểm hưởng và nâng bậc lương tiếp theo tính từ tháng …/…….
  Điều 2. Trường ......, bộ phận Kế toán, các bộ phận liên quan và ông (bà) …… căn cứ quyết định thi hành./.

  Nơi nhận:
  - Như điều 2;
  - Phòng GD&ĐT (b/c);
  - Lưu: VT.
  HIỆU TRƯỞNG


  
  
  2804055

  Mẫu Quyết định nâng lương trước thời hạn

   
  Gửi ý kiến
  print

  Xin mời quý vị đọc báo: Chỉ có chuyên mục Tin tức Giáo dục

  TRANH PHONG CẢNH NON NƯỚC HỮU TÌNH