Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

7 khách và 2 thành viên
 • Nguyễn Hải Long
 • Huỳnh Dung
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Huong_dan_thu_am_bai_giang_ELearning_tren_phan_mem_Presenter_70.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Mẫu Quyết định nâng lương trước thời hạn

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:08' 08-09-2015
  Dung lượng: 31.0 KB
  Số lượt tải: 215
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD-ĐT ĐAM RÔNG
  TRƯỜNG ………
  _____________________

  Số: /QĐ-……
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  _________________________________________________________

  ………, ngày tháng năm 201
  
  

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc nâng lương trước thời hạn cho viên chức
  ___________________________________


  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ......

  Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;
  Căn cứ Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành Quy định Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng;
  Căn cư biên bản họp Hội đồng lương trường ...... ngày ….. tháng .. năm …;
  Theo đề nghị của Hội đồng xét …......,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Nâng lương trước thời hạn … tháng, do … cho ông (bà) …… – Công tác tại trường ...... thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông.
  * Lương hiện hưởng ngạch …… bậc …/…, hệ số … từ tháng …/…...
  * Nâng lên bậc …/…, hệ số ……; thời điểm hưởng và nâng bậc lương tiếp theo tính từ tháng …/…….
  Điều 2. Trường ......, bộ phận Kế toán, các bộ phận liên quan và ông (bà) …… căn cứ quyết định thi hành./.

  Nơi nhận:
  - Như điều 2;
  - Phòng GD&ĐT (b/c);
  - Lưu: VT.
  HIỆU TRƯỞNG


  
  
  Avatar

  Mẫu Quyết định nâng lương trước thời hạn

   
  Gửi ý kiến