Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch Tuần 32

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:56' 28-04-2017
Dung lượng: 52.5 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số: /KH - LTR
Đạ Tông, ngày 08 tháng 04 năm 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 32
Thứ/ Ngày
Nội dung công việc
Phân công thực hiện

2
10/04/2017
- Chào cờ: Tổ chức giáo dục tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp
- Tổ chức kết nạp đảng viên
Đ/c Diễn, Xuân
Các đảng viên

3
11/04/2017
- Gửi hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng Vừ A Dính năm 2017 về hội đồng Đội huyện
- Kiểm tra công tác kiểm diện
Đ/c Xuân

Đ/c Diễn

4
12/04/2017
- Kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ giáo viên
- Tăng cường công tác giáo dục sức khỏe; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; công tác phòng chống dịch bệnh
Đ/c Thanh

Đ/c Trinh

5
13/04/2017
- Tham gia khảo sát sơ bộ tại trường THCS Rô Men
- Tham gia khảo sát sơ bộ tại trường THCS Đạ M`rông
Đ/c Diễn
Đ/c Thanh

6
14/04/2017
- Kiểm tra sổ dự giờ của giáo viên
- Phê duyệt kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017
Đ/c Diễn
Đ/c Diễn, Trinh

7
15/04/2017
- Tổ chức quán triệt việc thực hiện các quy định về trang phục công sở, việc thực hiện quy ước cơ quan đơn vị văn hóa, thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường
Đ/c Trinh, Thu

Nơi nhận :
- BLĐ trường;
- Các Tổ trưởng;
- Các Đoàn thể;
- Đăng Website;
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG


Avatar

Kế hoạch Tuần 32

 
Gửi ý kiến