Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn năm học 2017 - 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:43' 16-10-2017
Dung lượng: 68.0 KB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
_________________________

Số: /KH - LTR
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________________________________________________

Đạ Tông, ngày tháng 10 năm 2017


KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2017 - 2018

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông
Thực hiện Công văn số 226/PGDĐT ngày 12/10/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông, về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện hoạt động sinh hoạt chuyên môn từ năm học 2017 - 2018;
Căn cứ vào công văn số 197/PGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 bậc THCS;
Thực hiện kế hoạch số 116/KH-LTR ngày 02 tháng 10 năm 2017 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Nay nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên môn năm học 2017 - 2018, với những nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Tạo điều kiện để CBQL, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn trao đổi, học tập những kinh nghiệm trong công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh.
2. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp phụ cho đội ngũ. Góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong nhà trường.
3. Tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên được phát huy khả năng, sáng tạo, đóng góp sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.
II. Nội dung:
TT
Nội dung sinh hoạt
Thời gian
Phân công thực hiện

1.
- Giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác làm HSSS; công tác tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy; công tác phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Giao lưu thực hành tiết dạy, dự giờ trao đổi góp ý tiết dạy.
Ngày 19/10/2017 (tại trường THCS Trần Phú)
- CBQL;
- Các tổ trưởng;
- Giáo viên;

2.
- Tổ chức ngoại khóa: Giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống với chủ đề “Tình cảm gia đình”
Từ ngày 23/10 đến 29/10/2017
- Tổ Ngữ Văn

3.
- Hội nghị chuyên đề: Thảo luận phương pháp chứng minh mối liên hệ giữa các loại tứ giác.
Từ ngày 30/10 đến 03/11/20017
- Nhóm Toán

4.
- Phương pháp tổ chức hoạt động nhóm trong dạy Ngữ văn
Từ ngày 12/11 đến 25/11/2017
- Tổ Ngữ Văn

5.
- Vận dụng phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn Vật lí.
Tháng 11/2017
- Nhóm Vật lí

6.
- Trao đổi, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong dạy học Địa lý.
Tháng 12/2017
- Nhóm Địa lí

7.
- Phương pháp gây hứng thú cho học sinh trong học văn miêu tả.
Từ ngày 02/01 đến 07/01/2018
- Tổ Ngữ Văn

8.
- Trao đổi, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong dạy học Lịch Sử.
Tháng 01/2018
- Nhóm Lịch sử

9.
- Kinh nghiệm nâng cao kỹ năng đọc hiểu trong môn tiếng Anh lớp 9
Tháng 02/2018
- Nhóm Anh văn

10.
- Giảng dạy tích hợp giáo dục giới tính trong bộ môn sinh học.
Tháng 03/2017
- Nhóm Sinh học

11.
- Tổ chức chuyên đề: Phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết luyện tập hình học  7
Từ ngày 25/3 đến 30/03/2018
- Nhóm Toán

 III. Tổ chức thực hiện.
1. Đối với phó hiệu trưởng chuyên môn:
- Sắp xếp xây dựng và triển khai thực hiện nội kế hoạch theo tiến độ.
- Chủ trì trong các buổi hội nghị, hội thảo, tổng kết rút kinh nghiệm.
- Báo cáo kết quả tổ chức; kết quả đạt được về phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
- Chủ động tham mưu với chuyên môn phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường bạn để bố trí, sắp xếp mời CBQL, giáo viên tham dự.

2. Đối với Tổ chuyên môn:
- Triển khai, phân công giáo viên, nhóm giáo viên tham gia xây dựng
Avatar

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn năm học 2017 - 2018

 
Gửi ý kiến