Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản họp xét tốt nghiệp THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:31' 28-04-2016
Dung lượng: 461.5 KB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN
TỐT NGHIỆP THCS LIÊNG TRANG
XÃ : ĐẠ TÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2013

1. Thành viên hội đồng tham gia xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở :
a) Có mặt:
- Chủ tịch : Đ/c Phan Văn Diễn .
- Phó chủ tịch: Đ/c Nguyễn Thị Mộng Trinh .
Thư ký: Đ/c Trần Thị Ngọc Hiếu
Các uỷ viên:
Đỗ Thừa Trí
Ngũ Thị Thuận
Nguyễn Thị Kim Loan
Bạch Thị Hà
Võ Thị Kim Sen
Hoàng Thị Minh Ngọc
Lê Thị Kiều Thu
- Tổ trưởng
- GVCN
- Tổ trưởng
- GVCN
- Tổ trưởng
- Tổ trưởng
- CTCĐ


- Tổng số có mặt : 10 /10 Đ/c
b) Vắng mặt:
- Tổng số vắng mặt: 00
- Họ, tên và lý do của người vắng mặt: 00
2. Công việc đã thực hiện:
a) Kiểm tra danh sách và hồ sơ của người học đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS:
- Tổng số người học đăng ký xin dự xét công nhận tốt nghiệp THCS: …….. Thí sinh. Trong đó:
+ Giới tính: ……. Nam, ……… Nữ
+ Người học là người dân tộc thiểu số: ……. Thí sinh
+ Số người học đang học tại cơ sở giáo dục: ….Thí sinh
+ Số người học đã học hết chương trình THCS nhưng chưa tốt nghiệp từ những kỳ thi hoặc lần xét trước: ……
+ Số người học được hưởng ưu tiên :…… ; khuyến khích: ……..
- Tổng số người học có đủ hồ sơ theo quy định: ………. Thí sinh
Trong đó:
+ Tổng số người học đang học tại cơ sở giáo dục: …… Thí sinh
+ Số người học học đã học hết chương trình THCS nhưng chưa tốt nghiệp từ những kỳ thi hoặc lần xét trước: …..
+ Số người học là đối tượng được hưởng ưu tiên, khuyến khích: ……..b) Thực hiện xét công nhận tốt nghiệp:
Căn cứ vào điều kiện và tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp quy định tại Điều 7 của “Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS được ban hành theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”. Hội đồng đã tiến hành xem xét từng trường hợp để công nhận tốt nghiệp đối với người học đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp. Kết quả như sau:
- Tổng số người học được công nhận tốt nghiệp THCS: ……….
Trong đó:
+ Nam: …….. ;Nữ: ……
+ Tổng số người học đang học tại cơ sở giáo dục: ……..
+ Số người học học đã học hết chương trình THCS nhưng chưa tốt nghiệp từ những kỳ thi hoặc lần xét trước: …….
+ Số người học được hưởng ưu tiên: ……. khuyến khích: ….
- Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi: ……, Khá: …….., Trung bình: …..
3. Lập danh sách người học đủ điều kiện tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp:
Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp lập thành hai bảng:
Danh sách người học đang học tại cơ sở giáo dục: Liêng Trang
Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp do được hưởng ưu tiên, khuyến khích và người học đã học hết chương trình THCS năm học 2012 – 2013;
Danh sách người học đã học hết chương trình THCS từ những năm trước: không có

Biên bản này đã được toàn thể thành viên của hội đồng nhất trí thông qua

Đạ Tông, ngày 24 tháng 5 năm 2013
CHỦ TỊCH
(họ tên, chữ ký và đóng dấu)
Họ, tên và chữ ký của
các thành viên hội đồng
Nguyễn Thị Mộng Trinh
Trần Thị Ngọc Hiếu
Đỗ Thừa Trí
4) Ngũ Thị Thuận
5) Nguyễn Thị Kim Loan
6) Bạch Thị Hà
7) Võ Thị Kim Sen
8) Hoàng Thị Minh Ngọc
9) Lê Thị Kiều Thu
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
……………………………………….


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓