Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

3 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Văn bằng chứng chỉ

  Các hướng dẫn nhà trường quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. *. *. *. *. *. *. * *. * *. *Quyết định số 1912/QĐ-BGDĐT ngày 13/4/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. (*) *Quyết định số 2927/QĐ-BGDĐT ngày 14/4/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt mẫu phôi...

  Văn bản

  a) Ban Hành Văn Bản *. *. *. *. *. *. *. *. *. * *. *. *. *. *. *Quyết định số 1836-QĐ/TWĐTN ngày 23/6/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đoàn. (*) *. b) Văn Thư-Lưu Trữ *. *. *. *. * *. *. *. * *. *. *. *. *. c) Quản Lý Con Dấu *. *. *. *. *. d) Bảo Mật *. *. *. *. *. đ)...

  Đánh giá xếp loại học sinh

  *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. ...

  Thi, xét tốt nghiệp

  *. *. *. * *. ...

  Tuyển sinh

  *. *. ...

  Quy hoach cán bộ

  1. . 2. . 3. ....

  Các tổ chức chính trị-xã hội

  1. 2. 3. 4. 5. 6. a) Công đoàn *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. * *. * * * b) Hội Khuyến Học Việt Nam *. *. * *. c) Hội Cựu Giáo Chức Việt Nam *. d) Ban Đại Diện Cha Mẹ...

  Thi đua khen thưởng

  *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. * *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. ...

  Đào tạo bồi dưỡng

  *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. * *. *. * *. *. * ...

  Tiền lương-phụ cấp

  a) Tiền Lương 1. . 2. . 3. . 4. 5. . b) Phụ Cấp, Trợ Cấp 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. . 9. ....

  Đánh giá xếp loại công chức, viên chức

  *. *. *. (không đưa vào phần đánh giá xếp loại cán bộ) *. *. *. *. *. ...

  Chế độ chính sách

  *. *. *. *. *. *. *. *. ...

  Chế độ công tác

  *. *. *. *. ...

  Định mức biên chế

  *. *. *. *. * *. ...