Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Hệ thống tra cứu mục lục văn bản > Học sinh >

Khen thưởng, kỷ luật

  1. Thông tư số 08/TT ngày 21/3/1988 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh của các trường phổ thông.
  2. Quyết định số 1118/QĐ ngày 02/12/1987 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành quy định về quyền hạn, nhiệm vụ khen thưởng và kỷ luật học sinh các trường phổ thông.

Nhắn tin cho tác giả
Phan Văn Diễn @ 08:49 01/02/2012
Số lượt xem: 2119
Số lượt thích: 1 người (Đào Xuân Tuấn)
Gửi ý kiến