Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài tập Tiểu luận tình huống lớp chuyên viên về xử lý sai phạm thu chi tài chính

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:59' 03-09-2015
Dung lượng: 137.5 KB
Số lượt tải: 1948
MỤC LỤC
NỘI DUNG
Trang

MỞ ĐẦU
1

A. NỘI DUNG TÌNH HUỐNG
6

B. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG
6

I. Mô tả tình huống
6

II. Xác định mục tiêu tình huống
8

III. Nguyên nhân và hậu quả của tình huống
12

IV. Phương án thực hiện tình huống
15

V. Kế hoạch thực hiện phương án
20

C. KIẾN NGHỊ
24

 MỞ ĐẦU
Như chúng ta được biết Quản lý Nhà nước là một dạng quản lý mang tính quyền lực Nhà nước và sử dụng pháp luật Nhà nước để điều chỉnh hành vi hoạt động của con người trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, do các cơ quan trong bộ máy Nhà nước thực hiện nhằm thoả mãn nhu cầu hợp pháp của con người.
Quản lý Nhà nước thực thi quyền hành pháp của Nhà nước, đó sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực pháp luật của Nhà nước đối với quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người, do các cơ quan trong hệ thống Chính phủ từ Trung ương đến cơ sở tiến hành, để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Nhà nước nhằm duy trì và phát triển mối quan hệ xã hội.
Quản lý Nhà nước dành cho chuyên viên nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, giúp người học nâng cao năng lực và cải tiến công tác quản lý hành chính Nhà nước trong đơn vị hành chính.
Hoạt động quản lý Nhà nước diễn ra ở tất cả các lĩnh vực đời sống chính trị kinh tế, trường hội, văn hoá, an ninh và quốc phòng. Nó được cụ thể hoá thông qua mục tiêu nhiệm vụ, chức năng hoạt động cụ thể của từng cơ quan hành chính Nhà nước, từng cấp, từng ngành. Cơ quan hành chính Nhà nước với quyền hạn thẩm quyền được pháp luật quy định, với cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tương ứng thực hiện chức năng hành pháp trong hoạt động trên các lĩnh vực, các mặt công tác của mình.
Khóa học cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về nhà nước, cơ chế tổ chức và nội dung quản lý hành chính nhà nước, từ đó giúp người học ý thức được những chức trách, nhiệm vụ của mình trong quá trình xây dựng nền hành chính tối ưu góp phần nâng cao chất lượng và công bằng trong quản lí HCNN.
Khóa học chú trọng đến việc hình thành các kỹ năng nhận thức và vận dụng những kiến thức vào việc bồi dưỡng nhân cách cho công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước; đồng thời góp phần hình thành các kỹ năng về quản lý con người, quản lý tài sản... Các kỹ năng chủ yếu được hình thành thông qua các nội dung của môn học có sự lồng ghép của giảng viên.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt là một vấn đề rất cơ bản, quan trọng được Đảng và Nhà nước ta thường xuyên quan tâm; vấn đề này cũng là một trong những nội dung được đề cập trong nhiều văn kiện của Đảng trong đó có văn kiện Đại hội IX. Đặc biệt thực hiện cuộc vận động: “Học tập và là theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, là người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Sở dĩ vấn đề này được đề cập nhiều vì nó không chỉ xuất phát từ vai trò, vị trí hết sức quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu của quá trình xây dựng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính Nhà nước, mà nó còn xuất phát từ những hạn chế, yếu kém về chất lượng của một bộ phận trong đội ngũ này ở không ít địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.
Xác định được tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc tổ chức, triển khai thực hiện lộ trình cải cách hành chính của Nhà nước, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII đã thông qua Luật cán bộ, công chức (có hiệu lực từ ngày 01/01/2010). Luật cán bộ, công chức vừa được ban hành là thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tiếp tục đổi mới hoạt động công vụ và phương thức quản lý cán bộ, công chức phù hợp với thể chế chính trị ở nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại với một đội ngũ
No_avatar

Em chào thầy . Hiện tại em đang theo học lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên. Em làm kế toán trường mầm non . Mong thầy giúp đỡ cho em bài tiểu luận với ah.  Mail e là: thudungabba@gmail.com


No_avatar

Em đang học lớp kế toán viên thầy cho em xin một bài tiểu luận ạ. tranbang1980@gmail.com

 

No_avatarf

Em chào thầy. hiện e đang học lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên, e làm ở trường Tiểu học mong thầy giúp đỡ e bài tiểu luận với ạ. e cảm ơn thầy. Gmail; lythiloi@gmail.com

 

No_avatarf

Em chào thầy ạ, hiện tại em đang theo học lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên. Em làm kế toán Văn phòng Đăng ký đất đai. Mong thầy giúp đỡ cho em bải tiểu luận với ạ, Mail em: honganh0787@gmail.com ạ. Em cảm ơn thầy ạ.

 

No_avatar

Em chào thầy ạ, hiện tại em đang theo học lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên. Em làm kế toán trường Tiểu học. Mong thầy giúp đỡ cho em bải tiểu luận với ạ, Email của em: minhthugialoc@gmail.com ạ. Em cảm ơn thầy ạ.

No_avatarf

Em chào thầy ạ, hiện tại em đang theo học lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên. Em làm kế toán đơn vị sự nghiệp công lập. Mong thầy giúp đỡ cho em bải tiểu luận với ạ, Mail em: hangdc77@gmail.com ạ. Em cảm ơn thầy ạ.

No_avatar

Em chào thầy. Hiện tại em đang theo học lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên, em làm kế toán trường trung cấp nghề. mong thầy giúp đỡ cho em bài tiểu luận với ạ. mail của em là: lananh15062008@gmail.com

 

No_avatar

Kinh chao Thay a. Hien em dang lam bai tieu luan ke toan truong hoc. Thay cho em xin bai voi ạ. dia chi emailcua em bichthaovo1980@gmail.com

Em cam on Thay nhieu a

 

No_avatarf

Em chào thầy. Hiện tại em đang theo học lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên. Em làm kế toán Hội đồng nhân dân . Mong thầy giúp đỡ cho em bài tiểu luận với ah.  Mail e là nhanttt1201@gmail.com

No_avatarf

Dạ em chào Thầy . Hiện tại e đang học lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên có bài tiểu luận cuối khóa .

Em làm kế toán viện phí bệnh viện . Nhưng e ko thể tự nghiên cứu được . Rất mong Thầy giúp đỡ cho em về bài tiển luận . mail của em  smilemoon1809@gmail.com   . e cảm ơn Thầy rất nhiều !

 
Gửi ý kiến