Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Báo cáo 10 năm thực hiện chỉ thị 40 - CT/TW của đơn vị trường THCS Liêng Trang

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Phan Văn Diễn
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:49' 07-09-2015
  Dung lượng: 137.5 KB
  Số lượt tải: 1784
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
  TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

  Số: 07/BC - LTR
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Đạ Tông, ngày 26 tháng 02 năm 2014

  
  BÁO CÁO
  TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 40-CT/TW
  CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ VIỆC
  XÂY DỰNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO
  VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC.


  Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (CT 40 - CT/TW).
  Căn cứ công văn số 17/PGDĐT ngày 24 tháng 2 năm 2014 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW.
  Trường THCS Liêng Trang báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng với nội dung như sau:

  PHẦN THỨ NHẤT
  TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 40-CT/TW
  GIAI ĐOẠN 2004 – 2014

  A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
  I. Việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
  Nhà trường đã tổ chức phổ biến quán triệt nội dung Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đến toàn thể cán bộ đội ngũ trong trường được biết để thực hiện.
  Tiến hành rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm đủ số lượng và cân đối về cơ cấu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý chủ chốt trong nhà trường.
  Đẩy mạnh về đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giáo dục theo hướng hiện đại và phù hợp với thực tiễn địa phương.
  Đổi mới nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Xây dựng và hoàn thiện một số chính sách, chế độ đối với việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.
  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vời việc xây dựng và nâng chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục
  II. Đánh giá việc xây dựng kế hoạch thực hiện “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”.
  Banh lãnh đạo nhà trường đã xây dựng kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo về các mặt:
  1. Về tư tưởng chính trị :
  Tuyên truyền cho CB-GV-CNV thấm nhuần chủ nghĩa Mác- Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM chống quan liêu, tham nhũng, không hạch sách.
  Tuyên truyền cho CB-GV- CNV học tập đầy đủ các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Phát huy tính chủ động sáng tạo; không ngừng cải tiến lề lối làm việc; đổi mới phương pháp làm việc, phương thức lãnh đạo, điều chỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ viên chức, thúc đẩy từng cán bộ, giáo viên công nhân viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  Nhà trường đã bám sát theo mục tiêu kế hoạch giáo dục của Bộ giáo dục Đào tạo qui định; bám sát theo các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy, Phòng giáo dục và cơ quan cấp trên, xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời. Đảm bảo đúng theo chủ trương đường lối chỉ đạo của cấp uỷ Đảng. Nội dung kế hoạch hoạt động đều được thảo luận trong ban lãnh đạo, có sự xây dựng ý kiến và nhất trí cao trong tập thể nhà trường.
  Các tổ chức Đoàn thể xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức đơn vị mình, xây dựng qui chế phối hợp, gắn kết trách nhiệm của từng cá nhân, từng tổ chức Đoàn thể trong vai trò thực hiện nhiệm vụ được giao. Nội bộ cơ quan, đoàn thể đoàn kết, luôn đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những hành vi trái với quan điểm, chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; kiên quyết loại bỏ những biểu hiện mất dân chủ, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và
  Avatar

  Báo cáo 10 năm thực hiện chỉ thị 40 - CT/TW của đơn vị trường THCS Liêng Trang

   
  Gửi ý kiến