Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo tổng kết chi bộ năm 2012

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:53' 28-10-2015
Dung lượng: 118.5 KB
Số lượt tải: 915
Số lượt thích: 2 người (Bùi Cao Đức Tiến, ngọc văn phán, Lê Thị Thơ)
ĐẢNG UỶ XÃ ĐẠ TÔNG
CHI BỘ THCS LIÊNG TRANG
*
Số - BC/CB - LTR
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đạ Tông, ngày tháng 12 năm 2012.


BÁO CÁO
TỔNG KẾT CHI BỘ NĂM 2012
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013

Căn cứ kế hoạch số 40-KH/HU ngày 06/12/2012 của huyện ủy Đam Rông về việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2012.
Căn cứ hướng dẫn số 06-HD/HU ngày 11/12/2012 của Huyện ủy Đam Rông về việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2012;
Căn cứ vào tình hình hoạt động, vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ trong năm 2012. Nay chi bộ trường THCS Liêng Trang xây dựng báo cáo kiểm điểm đánh giá tình hình hoạt động của chi bộ năm 2012 và xâu dựng phương hướng nhiệm vụ trong năm 2013 với các nội dung như sau:

Phần I : KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ NĂM 2012

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:
1. Tình hình chung:
Chi bộ trường THCS Liêng Trang thực hiện nhiệm vụ chính trị dưới sự chỉ đạo, phân công chỉ đạo của Đảng ủy xã Đạ Tông; Thực hiện phối hợp công tác với cơ quan chuyên ngành của địa phương và cấp trên.
Chi bộ thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục THCS trên địa bàn toàn xã Đạ Tông.
Tổng số Đảng viên năm 2012 là 9 Đảng viên.
Trong đó :
Đảng viên chính thức là : 8 đ/c.
Đảng viên dự bị là : 01 đ/c.
Đảng viên Nữ là : 04 đ/c.
Đảng viên là người dân tộc : 00 đ/c.
Đảng viên chuyển đến : 01 đ/c
Đảng viên chuyển đi : 01 đ/c
Đảng viên kết nạp trong năm : 02 đ/c
Về tình hình đội ngũ và cán bộ quản lý :
Tổng số CB GV CNV do chi bộ quản lý là: 49 đ/c.
Trong đó : CBQL: 03; GV: 40 ; CNV : 06)
Về tổ chức các đoàn thể :
* Công đoàn : gồm có : Có 6 tổ công đoàn với tổng số: 49 CĐV.
* Đoàn TN : Có 36 Đoàn viên
* Đội TN TP Hồ chí Minh : có 22 chi đội với tổng số 704 đội viên
Về Tổ khối có 06 tổ, trong đó : 05 tổ chuyên môn, 01 tổ HC VP
2. Thuận lợi.
Đội ngũ đảng viên và cán bộ nhà trường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng được nhiệm vụ giáo dục so với yêu cầu của xã hội hiện nay.
Cơ sở vật chất trường lớp, bàn ghế, trang thiết bị dạy học cơ bản đã được trang bị, đáp ứng được nhu cầu thực hiện công tác giáo dục trong nhà trường và địa phương.
Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy xã Đạ Tông và lãnh đạo ngành cấp trên, chi bộ nhà trường đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Tập thể chi bộ luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ người đảng viên, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh và điều lệ đảng quy định.
Các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân địa phương đã tích cực hỗ trợ, động viên tinh thần học tập, lao động, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường.
3. Khó khăn.
Tỷ lệ Đảng viên thấp, chiếm 18,3% của đội ngũ. Các cán bộ giáo viên công nhân viên đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm về thực tiễn giảng dạy và giáo dục; Kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ còn yếu do mới ra trường, chuyên ngành đào tạo không được chuyên sâu; một số chưa thực sự yên tâm trong công tác.
Do đời sống nhân dân còn thấp, nhiều gia đình học sinh còn gặp khó khăn, chưa có đủ điều kiện tham gia và đáp ứng nhu cầu học tập của con em, nên chất lượng giáo dục còn thấp so với mặt bằng chung trong toàn huyện.
II/ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ
A. Ưu điểm:
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị :
Chi bộ thường xuyên sinh hoạt, quán triệt tới đội ngũ và Đảng viên nhận thức sâu rộng và đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cụ thể là : Quán triệt tinh thần nghị quyết của Đảng các cấp; Quy chế hoạt động của chi bộ, vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ đối với nhà trường và các tổ chức đoàn thể; Triển
Gửi ý kiến