Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

4 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Báo cáo UBND phường Trần Hưng Đạo năm 2015 nhiệm vụ năm 2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trịnh Minh Nhuận
  Ngày gửi: 14h:56' 20-10-2016
  Dung lượng: 179.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Uỷ ban nhân dân
  Phường trần hưng đạo

  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  Số:51/BC-UBND
  P. Trần Hưng Đạo, ngày 22 tháng 12 năm 2015
  
  

  báo cáo
  Kết quả thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
  Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016


  Năm 2015, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố Thái Bình, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể Thành phố, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND, sự điều hành của UBND phường, sự đồng thuận, nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố tình hình kinh tế-xã hội của phường Trần Hưng Đạo đã có nhiều chuyển biến tích cực, UBND phường báo cáo kết quả thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 như sau:

  PHẦN THỨ NHẤT
  KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2015

  1. Phát triển kinh tế.
  Kinh tế trên địa bàn phường ổn định và phát triển, Hội đồng tư vấn thuế phường xây dựng kế hoạch và triển khai công tác thu năm 2015 trong đó xác định thu thuế ngoài quốc doanh, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí và lệ phí là các khoản thu chính góp phần hoàn thành chỉ tiêu Thành phố giao.
  UBND phường đã chú trọng tạo điều kiện cho các hộ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để phát triển sản xuất kinh doanh, năm 2015 tổng số dư nợ của các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có sinh viên, vay vốn giải quyết việc làm Ngân hàng chính sách xã hội là 1.192.700.000 đồng. Các hộ khi vay đều được các tổ dân phố bình xét công khai, đúng đối tượng, trả gốc, trả lãi đúng kỳ hạn, không có hộ chây ỳ. Qua kiểm tra của Ban quản trị vốn Thành phố phường được đánh giá cao về công tác quản lý.
  - Công tác thu thuế và thu-chi ngân sách.
  + Công tác thu thuế, quỹ.
  UBND phường tổ chức triển khai việc lập sổ bộ thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, triển khai lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và tổ chức truy thu thuế nhà đất còn tồn đọng ở các tổ dân phố. Họp hội đồng tư vấn thuế, triển khai thu quỹ quốc phòng, quỹ phòng chống thiên tai, vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định.
  + Kết quả thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2015: 197.736.211 đồng trong đó:
  - Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2015: 179.432.671 đồng đạt 138,03% so với dự toán.
  - Truy thu thuế từ năm 2014 trở về trước: 18.303.540 đồng đạt 62%.
  + Kết quả thu quỹ năm 2015: 78.996.000 đồng trong đó:
  Thu quỹ quốc phòng: 12.816.000 đồng.
  Thu quỹ phòng chống thiên tai: 10.770.000 đồng.
  Thu quỹ đền ơn đáp nghĩa: 55.410.000 đồng.
  + Kết quả thu phí, lệ phí năm 2015: 291.500.000 đồng trong đó:
  - Thu phí, lệ phí: 63.000.000 đồng đạt 66,32% so với dự toán.
  - Thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô, xe máy: 228.500.000 đồng.
  + Thu phí quầy: 24.000.000 đồng đạt 120,0% so với dự toán.
  + Công tác thu - chi ngân sách.
  - Tổng thu ngân sách ước thực hiện năm 2015 là 6.078.123.188 đồng.
  - Tổng chi ngân sách ước thực hiện năm 2015 là 5.217.654.100 đồng.
  2. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; xây dựng cơ bản, quản lý đô thị.
  + Về quản lý đất đai, TNMT.
  Phối hợp nghiệm thu bản đồ địa chính dự án Vlap; trao trả 205
   
  Gửi ý kiến