Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản họp giới thiệu nhân sự đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:58' 11-09-2015
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 2780
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ ĐẠ TÔNG
CHI BỘ TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBIÊN BẢN
HỌP GIỚI THIỆU NHÂN SỰ CHUẨN BỊ CHO CÔNG TÁC ĐẠI HỘI
CHI BỘ TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG, NHIỆM KỲ 2015-2017

Thời gian : …… giờ …… ngày …… tháng 01 năm 2015
Địa điểm : Tại Phòng hội đồng trường THCS Liêng Trang.
Thành Phần gồm : Các đồng chí đảng viên trong chi bộ, vắng:
Chủ trì cuộc họp : Đồng chí Phan Văn Diễn – Bí thư chi bộ
Thư ký : Đồng chí Hồ Đình Ngũ – Đảng viên
Nội dung :
Đồng chí Phan Văn Diễn, chủ trì cuộc họp thông qua hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/08/2014 của ban tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;
Thông qua nội dung hướng dẫn ngày 27/01/2015 của Ban tổ chức huyện ủy Đam Rông về một số nội dung chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở;
Đồng chí Phan Văn Diễn, chủ trì cuộc họp đề xuất nhân sự để giới thiệu bầu cử vào cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, bao gồm:
Đồng chí Phan Văn Diễn.
Đồng chí Dương Đức Thanh.
Tập thể chi bộ xem xét, phân tích, và có ý kiến như sau:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Cuộc họp kết thúc …. giờ …… cùng ngày.

Thư ký


Chủ trì cuộc họpAvatar

Biên bản họp giới thiệu nhân sự đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

 
Gửi ý kiến