Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của Hiệu trưởng trường THCS

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:32' 25-08-2015
  Dung lượng: 302.0 KB
  Số lượt tải: 877
  Số lượt thích: 0 người
  MỤC LỤC:
  NỘI DUNG
  TRANG
  
  MỞ ĐẦU
  3
  
  Lí do chọn đề tài
  3
  
  Mục đích nghiên cứu
  4
  
  Khách thể, đối tượng nghiên cứu
  4
  
  Giả thuyết khoa học
  4
  
  Nhiệm vụ nghiên cứu
  4
  
  Phạm vi nghiên cứu
  5
  
  Phương pháp nghiên cứu
  5
  
  Cấu trúc của đề tài
  5
  
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG THCS
  6
  
  Tổng quan nghiên cứu vấn đề quản lý hoạt động tổ chuyên môn trong trường THCS
  6
  
  Một số khái niệm cơ bản
  6
  
  Nội dung vấn đề về quản lý hoạt động tổ chuyên môn của Hiệu trưởng trong trường THCS
  8
  
  Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn trong trường THCS
  12
  
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG, HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG.
  13
  
  Một số đặc điểm về tình hình giáo dục tại trường THCS Liêng Trang, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
  13
  
  Thực trạng về công tác quản lý tổ chuyên môn ở trường THCS Liêng Trang, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
  14
  
  Hiệu trưởng quản lý trực tiếp tổ chuyên môn
  14
  
  Hiệu trưởng quản lý TCM thông qua tổ trưởng chuyên môn
  17
  
  Đánh giá về công tác quản lý tổ chuyên môn ở trường THCS Liêng Trang, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
  20
  
  Kết quả đạt được trong công tác quản lý tổ chuyên môn
  20
  
  Những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý tổ chuyên môn
  21
  
  Nguyên nhân của sự thành công và tồn tại
  22
  
  CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
  25
  
  Quan điểm và nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn
  25
  
  Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của Hiệu trưởng trường THCS Liêng Trang trên địa bàn huyện Đam Rông
  25
  
  Mối quan hệ giữa các biện pháp
  26
  
  KẾT LUẬN – KHUYẾN NGHỊ
  27
  
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  30
  
  
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Giáo dục trung học cơ sở có vị trí hết sức quan trọng, tạo nền móng vững chắc cho sự hình thành và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ. Trong mỗi trường trung học tổ chuyên môn là lực lượng trực tiếp triển khai những yêu cầu về mục tiêu, nội dung, phương pháp…của đổi mới giáo dục, là cấp quản lý trực tiếp đội ngũ giáo viên để giúp nhà trường thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hình thành phát triển nhân cách, trí tuệ và thể lực cho học sinh. Vì vậy, quản lý có hiệu quả các hoạt động chuyên môn là một trong những công tác trọng tâm và thường xuyên của Hiệu trưởng để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục một cách tốt nhất.
  Nghị Quyết số: 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xác định: “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo,.. bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế”[8].
  Chương trình hành động số 71 – Ctr/HU ngày 16/04/2014 của Huyện ủy Đam Rông về thực hiện Nghị Quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TW Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã nêu “Quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo,..nâng cao nhận thức về vai trò quyết định chất lượng giáo dục đào tạo của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” [6]
  Trên địa bàn huyện Đam Rông, công tác quản lý hoạt động giáo dục đã được quan tâm chú trọng, vấn đề quản lý hoạt động tổ chuyên môn cũng đã được đề cập đến. Tuy nhiên, đối với vấn đề nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt động của tổ chuyên môn trường trung học cơ sở vẫn chưa được quan tâm và nghiên cứu đầy đủ.
  Xuất phát từ những lý do trên, đề tài: “Biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của Hiệu trưởng ở trường trung học cơ sở Liêng Trang, huyện
  Avatar

  Biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của Hiệu trưởng trường THCS

  Avatar

  Xin cám ơn anh. Em tìm mãi khái niệm quanrt lý hoạt động của TCM. Chết đuối gặp phao. Cám ơn anh nhiều 

   

  No_avatar

  Cảm ơn tác giả rất nhiều! Đây là tài liệu hay nhất trong tất cả các tài liệu viết về đề tài quản lý hoạt động của tổ chuyên môn! Anh là người rất giỏi!

   
  Gửi ý kiến