Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Câu 10: Phân tích biện chứng của LLSX và QHSX. Sự vận dụng quy luật này ở nước ta trong quá trình xây dựng CNXH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:06' 03-09-2015
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 1401
Số lượt thích: 0 người
Câu 10: Phân tích biện chứng của LLSX và QHSX. Sự vận dụng quy luật này ở nước ta trong quá trình xây dựng CNXH.
1.Khái niệm: Phương thức sản xuất là cách thức con người thực hiện quá trình sản xuất vật chất ở một quá trình lịch sử nhất định. Phương thức sản xuất bao gồm 2 mặt là LLSX và QHSX.
a. Lực lượng sản xuất: Là mối quan hệ giữa con người với giới tự nhiên hay quá trình thực hiện sản xuất là phương thức kết hợp giữa người lao động với tư liệu sản xuất tạo ra 1 sức sản xuất nhất định trong sản xuất vật chất.
- Người lao động: Phải có sức khỏe, kinh nghiệm, kỹ năng và trình độ tri thực khoa học.
- TLSX: bao gồm tư liệu lao động và đối tượng lao động.
+ Đối tượng lao động: Công cụ lao động, phương tiễn sản xuất.
+ Trong tư liệu sản xuất thì công cụ lao động là yếu tố động nhất, cách mạng nhất thường xuyên nhất vì trình độ sản xuất phát triển của thời đại đều do trình độ của tư liệu sản xuất mà trước hết là công cụ lao động quyết định. Khi công cụ lao động thay đổi hoàn thiền và phát triển thì kinh nghiệm kỹ năng lao động của người lao động thay đổi, phát triển và hoàn thiện hơn.
↔ Công cụ lao động phản ánh trình độ phát triển của LLSX là yếu tố cơ bản nhân sức mạnh của con người trong quá trình cải tạo tự nhiên nó là thước đo trình độ phát triển chinh phục tự nhiên của con người là thước đo phân biệt các thời đại kinh tế kỹ thuật khác nhau trong lịch sử.
+ Trong các yếu tố cấu thành của LLSX thì người lao động là quan trọng nhất, là chủ thể của nền sản xuất vật chất là nhân tố cơ bản giữ vị trí hàng đầu và có tính quyết định vì chính người lao động đã chế tạo ra công cụ lao động, cải tiến hoàn thiện và sử dụng nó để tiến hành ra của cải vật chất cần thiết phục vụ cho sự tồn tại và phát triển của con người.
+ Trong thời đại ngày nay khoa học đã trở thành LLSX trực tiếp là nguyên nhân trực tiếp của mọi biến đổi to lớn trong sản xuất quản lý, điều hành các quá trình công nghệ.
↔ LLSX là yếu tố khách quan là nền tảng vật chất của toàn bộ lịch sử nhân loại.
b. Quan hệ sản xuất. Là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất được thể hiện ở 3 mặt.
- Quan hệ sở hữu với tư liệu sản xuất.
- Quan hệ trong tổ chức và quản lý.
- Quan hệ trong phân phối sản phẩm lao động làm ra.
↔ Trong 3 yếu tố trên chúng có mối quan hệ khăng khít không tách rời nhau trong đó quan hệ sở hữu với TLSX là quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định đối với 2 mặt. Tuy phụ thuộc vào quan hệ sở hữu nhưng quan hệ tổ chức và quan hệ phân phối sản phẩm lao động làm ra cũng tác động trở lại quan trọng đối với chế độ sở hữu đó là góp phần củng cố, phát triển và hoàn thiện chế độ sở hữu hay cũng có thể làm xói mòn biến dạng quan hệ sở hữu.
↔ QHSX do con người tạo ra nhưng khi đã hình thành mang tính khách quan không phụ thuộc vào ý chủ quan của con người.
2. Quy luật về sự phù hợp của QHSX với phát triển của LLSX.
a. Vai trò quyết định của LLSX đối với QHSX
- LLSX quy định sự hình thành biến đổi và phát triển của LLSX là khuynh hướng chung của xã hội là không ngừng biến đổi và phát triển, sự phát triển đó bao giờ cũng bắt nguồn từ biến đổi và phát triển của LLSX trước hết là công cụ lao động như vậy chính LLSX là yếu tố động nhất cách mạng nhất của phương thức sản xuất có tác dụng quyết định đối với phương thức sản xuất nên nó là nội dung của quá trình sản xuất.
- Trong mối quan hệ giữa nội dung và hình thức thì nội dung quy định hình thức do đó LLSX quy định QHSX. Trình độ sản xuất ở trình độ tính chất nào thì QHSX ở tính chất đó khi LLSX phát triển thì QHSX phải biến đổi theo cho phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX.
+ Tính chất của LLSX thể hiện tính chất cá nhân và tính chất xã hội hóa.
Θ Tính chất cá nhân phản ánh sản xuất còn ở trình độ thủ công thô sơ 1 người có thể làm ra 1 sản phẩm.
Θ Tính chất xã hội hóa phản ánh sản xuất ở trình độ cao sản phẩm làm ra là kết quả hợp tác của nhiều người.
+ Trình độ của LLSX được thể hiện trước hết là sự phát triển của lực lượng lao động ở việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất ở kinh nghiệm và kỹ năng lao động của con người ở trình độ tổ chức quản lý phân công lao
Gửi ý kiến