Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Câu 2: Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lê Nin. Nêu ý nghĩa phương pháp luận.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:03' 03-09-2015
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 995
Số lượt thích: 1 người (Đoàn Minh Tâm, phạm bá lực)
Câu 2: Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lê Nin. Nêu ý nghĩa phương pháp luận.
Định nghĩa: Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khác quan được đem lại cho con người trong cám giác được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.
Phân tích định nghĩa:
Một là: Vật chất là một phạm trù triết học để phân biệt nó với khái niệm vật chất trong các nhà khoa học cụ thể, vật chất thông thường hàng ngày – có giới hạn có sinh ra và mất đi còn vật chất trong triết học không tự nó sinh ra không mất đi vô tận vô hạn nó luôn vận động, chuyển hóa không ngừng từ dạng này sang dạng khác.
Hai là: Thuộc tính chung của vật chất là thuộc tính” thực tại khách quan”ở bên ngoài và độc lập với ý thức con người.
+ Vật chất có vô vàn thuộc tính trong đó thuộc tính thực tại khách quan tức sự tồn tại bên ngoài và độc lập với ý thức con người là thuộc tính chung nhất vĩnh hằng với mọi dạng mọi đối tượng vật chất.
+ Thuộc tính thực tại khách quan là tiêu chuẩn để phân biệt cái gì là vật chất cái già không phải là vật chất trong tự nhiên và trong xã hội. Tất cả cái gì tồn tại bên ngoài và độc lập với ý thức con người đều là những dạng vật chất khác nhau của vật chất.
+ Thuộc tính trên cũng là tiêu chuẩn để khẳng định thế giới vật chất tồn tại thực sự và tồn tại do chính nó đó là cơ sở đấu tranh chống lại chủ nghĩa duy tâm dưới mọi hình thức.
Vật chất được đem lại cho con người trong cảm giác, được chép lại chụp lại phản ánh và không lệ thuộc vào cảm giác.
+ Vật chất tồn tại khách quan, nhưng không tồn tại trừu tượng mà là sự tồn tại hiện thực thông qua các sự vật cụ thể cảm tính. Khi vật chất tác động đến các giác quan của con người thì gây ra cảm giác ở con người đem lại cho con người sự nhận thức về chính nó.
+ Vật chất được đem lại cho con người trong cảm giác đó là nguồn gốc nguyên nhân của cảm giác của ý thức, nó có trước ý thức và tạo nên ý thức. Còn cảm giác hay ý thức chỉ là sự ‘chép lại, chụp lại phản ánh” nó có sau so với vật chất rõ ràng vật chất tính thứ nhất ý thức là tính thứ 2, vật chất quy định ý thức.
Ý nghĩa phương pháp luận:
+ Giải quyết vấn đề cơ bản của triết học theo lập trường duy vật biện chứng trong đó khẳng định vật chất là tính thứ nhất ý thức là tính thứ 2, vật chất quyết định ý thức.
+ Là cơ sở khoa học và là vũ khí tư tưởng đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm “thuyết không thể biết” và khắc phục những hạn chế của chủ nghĩa duy vật siêu hình một cách có hiệu quả, để đảm bảo sự đứng xững của chủ nghĩa duy vật trước sự phát triển của khoa học tự nhiên.
+ Định nghĩa còn có ý nghĩa định hướng và cổ vũ cho các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu thế giới vật chất không ngừng làm phong phú và sâu sắc tri thức của con người về thế giới vật chất.
+ Là cơ sở khoa học cho việc xây dựng quan điểm duy vật biện chứng trong lĩnh xã hội
+ Trang bị thế giới quan duy vật phương pháp luận khoa học mở đường cho các ngành khoa học cụ thể phát triển đem lại niềm tin cho con người về khả năng nhận thức thế giới.
No_avatar

Câu 1: Phân tích quan điểm của Triết học Mác-Lênin về bản chất của nhận thức?

Câu 3: Phương thức sản xuất là gì? Phân tích vai trò của phương thức sản xuất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội? Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này?

Xin thầy trả lời đáp án dùm e 2 câu này ah

No_avatar

Tại sao nhận thức trong hoạt động thực tiễn cần quán triệt quan điểm phát triển. Liên hệ với bản thân, công việc của mình

Thầy cho em xin lời giải của câu này để em tham khảo với ạ

 
Gửi ý kiến