Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Công văn thông báo nội dung và thời gian thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:34' 24-11-2016
  Dung lượng: 40.5 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người

  TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
  BAN TỔ CHỨC HỘI THI
  GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

  Số /CV - LTR
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  Đạ Tông, ngày tháng 11 năm 2016

  
  Thông báo về thời gian tổ chức các vòng thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017
  
  
  
  Kính gửi: Các đồng chí tổ trưởng chuyên môn
  Thực hiện kế hoạch số số 117/KH - LTR ngày 07/10/2016 của trường THCS Liêng Trang về tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017;
  Nay Ban tổ chức hội thi thông báo về thời gian tổ chức các vòng thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017 như sau:
  1. Thời gian thực hiện các vòng thi.
  1.1. Chấm SKKN-GPHI: Từ ngày 07 - 12/11/2016 (vòng 1)
  1.2. Thi năng lực: Ngày 18/11/2016 (vòng 2)
  1.3. Thi tiết dạy: Từ ngày 21 - 26/11/2016 (vòng 3)
  2. Yêu cầu.
  2.1. Tổ chuyên môn hướng dẫn giáo viên chuẩn bị tốt các nội dung tham gia hội thi theo quy định.
  2.2. Về thi năng lực cần tập trung vào các nội dung sau:
  - Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học như sau: (2 điểm).
  - Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông như sau: (2 điểm).
  - Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức (2 điểm).
  - Quyết định số: 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đạo đức nhà giáo như sau: (1 điểm).
  - Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ làm việc của nhà giáo (1 điểm).
  - Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên (1 điểm).
  - Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chỉnh phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục như sau: (1 điểm).
  2.2. Về thi tiết dạy: Giáo viên cần chú ý sử dụng đồ dùng trực quan, kết hợp ứng dụng CNTT trong các tiết dạy.
  Trên đây là thông báo về thời gian tổ chức các vòng thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017. Đề nghị các tiểu ban chuyên môn, các giáo viên dự thi nghiêm túc thực hiện.
  Nơi nhận:
  Như kg;
  Ban tổ chức;
  Dán văn phòng;
  Lưu VT, BTC.
  TM. BAN TỔ CHỨC
  TRƯỞNG BAN

  HIỆU TRƯỞNG
  PHAN VĂN DIỄN
  
  
   
  Gửi ý kiến