Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 9

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Đông Hồ (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:21' 29-09-2014
Dung lượng: 678.5 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người


BẦU CÁN BỘ LỚP 4
THẢO LUẬN VỀ NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH 6
CUỐI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 6
THẢO LUẬN VỀ TẶNG KỈ VẬT 8
LƯU NIỆM CHO TRƯỜNG 8
THI VIẾT VẼ CA NGỢI 10
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG 10
LỄ ĐĂNG KÍ THI ĐUA 13
HỌC TẬP TỐT 13
TÌM BÁC 15
EM LÀ NHÀ KHOA 17
SINH 20
LỄ ĐĂNG KÍ "TUẦN HỌC TỐT, THÁNG HỌC TỐT" 24
27
“TƠN ” 27
NGÀY NHÀ GIÁO 30
NAM (20-11) 30
BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 32
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 32
THẢO LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ: 36
THANH NIÊN PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 36
CÁCH MẠNG CỦA DÂN TỘC 36
THI VĂN NGHỆ CA NGỢI TRUYỀN THỐNG 39
CÁCH MẠNG CỦA QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC 39
VUI 41
XÂY GIÚP ĐỠ GIA 44
CĨ CƠNG CÁCH 44
TÌM VÀ 48
PHÁT 48
CÂY 50
GIAO VIÊN TIÊU Ở 52
SINH XUÂN 54
VAI TRỊ VÀ 57
LÍ THANH NIÊN NAY 57
GIAO VIÊN TÚ 60
SINH NGÀY THÀNH 26/3 62
26/03 64
THANH NIÊN 67
ĐỀ “HỊA BÌNH VÀ ” 67
VUI 69
SINH CHÀO NGÀY PHĨNG HỒN TỒN NAM 3O/04 71
ĐỀ “BÁC THANH NIÊN” 74
SINH SINH BÁC 19/05 77
THI KHÉO TAY HAY LÀM 80
CÂU LẠC BỘ “HƯỚNG NGHIỆP” 82

CHỦ ĐIỂM THÁNG 9


MỤC TIÊU GIÁO DỤC

GIÚP SINH:
-Hiểu truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường, nhiệm vụ và quyền của học sinh cuối cấp THCS.
-Tự hào và trân trọng truyền thống của lớp, của trường.
-Biết tự xác định trách nhiệm bản thân phải học tập tốt để phát huy truyền thống tốt đẹp đó.

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM

1-Bầu cán bộ lớp.
2-Thảo luận về nhiệm vụ của học sinh cuối cấp THCS.
3-Thảo luận về tặng kỉ vật lưu niệm cho trường.
4-Thi viết, vẽ ca ngợi truyền thống nhà trường.
Hoạt động thứ nhất

BẦU CÁN BỘ LỚP
I-YÊU CẦU GIÁO DỤC:
-Hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập và rèn luyện của lớp.
-Biết lựa chọn những cán bộ có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm và ý thức.
-Tôn trọng và ủng hộ lớp hoạt động.
II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1-Nội dung:
-Tổng kết hoạt động của lớp năm học trước.
-Bầu đội ngũ cán bộ lớp mới.
2-Hình thức hoạt động:
-Nghe báo cáo và thảo luận.
-Bình bầu dưới hình thức biểu quyết.
III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
1-Phương tiện hoạt động:
-Bản báo cáo kết quả hoạt động của lớp ở năm học trước.
-Một số tiết mục văn nghệ.
2-Về tổ chức:
GVCN hội ý với cán bộ lớp:
-Đánh giá kết quả hoạt động của lớp trong năm học qua.
-Lớp trưởng viết báo cáo, lớp phó văn thể điều kiển.
-Chuẩn bị tiết mục văn nghệ, phân công trang trí.
IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:

Người thực hiện
Nội dung
TL


Cả tập thể
Lớp phó văn thể


Lớp trưởng
Lớp phó học tập
Cả tập thể
Lớp phó văn thể


phó văn thể
Cả tập thể
GVCN
Lớp phó văn thể
Cả tập thể
Cán bộ lớpCác tổ

GVCN

Lớp phó văn thể

Hoạt động 1
Hát tập thể bài “Vui bước đến trường”
Nêu lý do và giới thiệu chương trình hoạt động
Hoạt động 2
Nghe báo cáo và thảo
 
Gửi ý kiến