Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Hướng dẫn đánh giá công nhân các danh hiệu khuyến học

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Mai Doan
  Ngày gửi: 11h:02' 28-10-2017
  Dung lượng: 204.5 KB
  Số lượt tải: 10
  Số lượt thích: 0 người
  HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM
  --------------------
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ------------------
  
  
  Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm 2015
  
  
  HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN
  CÁC DANH HIỆU “GIA ĐÌNH HỌC TẬP”, “DÒNG HỌ HỌC TẬP”,
  “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP” cấp thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương
  và “ĐƠN VỊ HỌC TẬP” ở cơ sở thuộc xã quản lý
  (Ban hành theo Quyết định số 448/QĐ-KHVN ngày 01 tháng 12 năm 2015
  của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam)

  Theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ trong Quyết định số 281/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến 2020” ngày 20/2/2014, Hội Khuyến học Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương (sau đây gọi tắt là “Cộng đồng học tập” cấp thôn) và “Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc xã quản lý (Trường học/Đơn vị/Doanh nghiệp …) (sau đây gọi tắt là “Đơn vị học tập” ở cơ sở) và đã được Chính phủ cho phép triển khai đại trà trong toàn quốc.
  Để Bộ tiêu chí được áp dụng thống nhất cho tất cả các địa phương, vùng, miền trong cả nước, Hội Khuyến học Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn và “Đơn vị học tập” ở cơ sở trong giai đoạn từ 2016 - 2020 như sau:
  I. Những vấn đề chung
  1. Bộ tiêu chí này là Bộ tiêu chí khung, được xây dựng trên cơ sở những quy định của Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/1/2013; Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cụ thể hóa các tiêu chí, điều chỉnh các chỉ tiêu cho phù hợp và có tác dụng thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị ở địa phương.
  2. Hướng dẫn này quy định về tổ chức đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn và “Đơn vị học tập” ở cơ sở từ năm 2016 đến năm 2020;
  II. Mục đích
  1. Động viên, khuyến khích phong trào xây dựng các mô hình học tập ở cơ sở, tạo điều kiện, cơ hội cho mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.
  2. Tư vấn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp lập kế hoạch, xây dựng các mô hình học tập phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực, vùng, miền.
  3. Giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn và “Đơn vị học tập” ở cơ sở góp phần xây dựng địa phương trở thành một xã hội học tập.
  III. Tiêu chí đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn và “Đơn vị học tập” ở cơ sở
  A. Tiêu chí đánh giá, công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”
  Học tập của trẻ em trong gia đình.
  Học tập của người lớn trong gia đình.
  Điều kiện học tập của gia đình.
  Tác động, hiệu quả học tập của các thành viên trong gia đình.
  B. Tiêu chí đánh giá, công nhận Danh hiệu “Dòng họ học tập”
  Học tập của các gia đình trong dòng họ.
  Điều kiện học tập của dòng họ.
  Tác động, hiệu quả học tập của các gia đình trong dòng họ.
  C. Tiêu chí đánh giá, công nhận Danh hiệu “Cộng đồng học tập” cấp thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương
  Học tập của các gia đình trong thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương.
  Điều kiện học tập ở thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương.
  Tác động, hiệu quả học tập
   
  Gửi ý kiến