Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch chi bộ tháng 8 năm 2012

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:14' 01-10-2012
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 214
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ XÃ ĐẠ TÔNG
CHI BỘ TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
*
Số: 28 – KH/CB - LTR
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đạ Tông, ngày 02 tháng 07 năm 2012


KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG THÁNG 08 NĂM 2012

I/. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG.
Tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên, viên chức tổ chức thăm hỏi gia đình diện chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng (Đ/c Diễn, Thu)
Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ an ninh trong nhà trường; công tác phòng chống lụt bão, thiên tai, hỏa hoạn (Đ/c Diễn, Thanh)
II/. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ TRẬT TỰ ĐƠN VỊ.
Tổ chức sắp xếp biên chế lớp cho năm học 2012 - 2013; Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn trong hè (Đ/c Diễn).
Xây dựng kế hoạch ôn tập, thi lại. Hoàn chỉnh phê duyệt các loại hồ sơ nhà trường sau khi tổ chức thi lại (Đ/c Thanh).
Tiếp tục triển khai điều tra trình độ dân trí, cập nhật số liệu học sinh trong độ tuổi vào các loại hồ sơ theo dõi phổ cập giáo dục THCS theo kế hoạch số 28/KH-ĐU ngày 26/06/2012 của Đảng ủy xã Đạ Tông.
Tiếp tục kiểm tra, rà soát tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường; Tham mưu công tác sửa chữa, mua sắm bổ sung trang thiết bị chuẩn bị tốt cho năm học 2012 – 2013 (Đ/c Diễn, Thanh)
Tiếp tục chỉ đạo các nội dung hoạt động hè 2012; Tổ chức lao động vệ sinh khuôn viên nhà trường; Xây dựng các biện pháp chăm sóc, giữ gìn cây xanh trong mùa mưa (Đ/c Hùng, Min).
Hướng dẫn bộ phận Thư viện – Thiết bị xây dựng kế hoạch cấp phát SGK, vở viết cho các khối lớp (Đ/c Diễn, Thanh)
III/. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ.
Tiếp tục phân công nhiệm vụ công tác cho cán bộ viên chức làm hợp đồng trong hè (Đ/c Diễn).
Tiếp tục tham mưu làm hồ sơ, thủ tục phát triển Đảng viên mới cho quần chúng Hà Văn Việt. Tổ chức cho kê khai lý lịch đối với quần chúng Nguyễn Thị Kim Loan đã học nhận thức về Đảng (Đ/c Hùng, Min).
Xây dựng phương án, bố trí nhân sự và nhiệm vụ công tác năm 2012 – 2013 (đ/c Diễn).
Tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo phòng Giáo dục và UBND huyện về kế hoạch, đề án tuyển dụng viên chức năm 2012 (Đ/c Diễn).
IV/. CÔNG TÁC KHÁC.
Các bộ phận Đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TN, Liên đội tổ chức phong trào trồng cây xanh trong dịp hè. Công tác giữ gìn vệ sinh và bảo vệ cảnh quan môi trường sư phạm, khu tập thể văn minh sạch đẹp, đảm bảo các tiêu chí về cơ quan đơn vị văn hóa. (Đ/c Thu, Min, Hùng)
Chỉ đạo bộ phận kế toán, văn phòng tiến hành tổng hợp các loại biểu mẫu công khai chất lượng đội ngũ, công tác tài chính, công khai chất lượng giáo dục theo thông tư 09 của Bộ giáo dục. Hướng dẫn cập nhật thông tin trong sổ đăng bộ; Sổ phổ cập; Kiểm tra, ký duyệt đóng dấu và lưu trữ sổ điểm, học bạ; Lập sổ theo dõi cấp phát văn bằng chứng chỉ; Lập hồ sơ theo dõi chặt chẽ số học sinh và cán bộ viên chức chuyển đi, chuyển đến (Đ/c Diễn, Thanh)
V/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Các bộ phận đoàn thể, các Đảng viên được phân công phụ trách có nhiệm vụ cụ thể hoá kế hoạch của chi bộ. Phân công, hướng dẫn để các tổ viên, Đoàn viên, hội viên thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả.
Các Đảng viên, cán bộ phụ trách có ý kiến bổ sung, đề nghị gửi về cho chi bộ tổng hợp, điều chỉnh qua Emai: hieutruong.c2liengtrang.dr@lamdong.edu.vn

Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 08 năm 2012 của chi bộ, đề nghị các Đảng viên, các bộ phận tổ chức, các đoàn thể nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận : BÍ THƯ
ĐU xã (b/c);
Các Đoàn thể (t/h);
Các Đảng viên (t/h);
Lưu chi bộ.

PHAN VĂN DIỄN
 
Gửi ý kiến