Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch chi bộ tháng 9 năm 2012

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:15' 01-10-2012
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 442
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ XÃ ĐẠ TÔNG
CHI BỘ TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
*
Số: 29 – KH/CB - LTR
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đạ Tông, ngày 31 tháng 08 năm 2012


KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG THÁNG 09 NĂM 2012

I/. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG.
Quán triệt tới đội ngũ CB GV CNV thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với chủ đề: “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” (Đ/c Diễn, Thu).
Tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; hưởng ứng tháng khuyến học, ngày khuyến học Việt Nam từ 2/9 đến 2/10. Tổ chức ký cam kết thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện; tổ chức ký cam kết thực hiện an toàn giao thông (Đ/c Thu, Hùng).
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2-9; Ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường” (5-9); Chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày khai giảng năm học mới 05/9/2012 (Đ/c Thanh, Hùng, Min)
II/. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ TRẬT TỰ ĐƠN VỊ.
Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm, tổng hợp kết quả, tổ chức phân tích so sánh giữa các bộ môn, để các tổ chuyên môn, GVBM xây dựng kế hoạch, biện pháp, giải pháp thực hiện chỉ tiêu chất lượng bộ môn. (Đ/c Thanh, Các tổ trưởng)
Triển khai công tác dự giờ thăm lớp; đặc biệt quan tâm kiểm tra công tác soạn giảng đối với giáo viên hợp đồng, giáo viên đang trong thời gian tập sự - thử việc (Đ/c Thanh, Các tổ trưởng chuyên môn)
Triển khai công tác sinh hoạt chuyên môn: Thảo luận, thống nhất nội dung kế hoạch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ theo quy chế; Xây dựng kế hoạch chuyên đề cấp trường, cấp huyện (Đ/c Thanh)
Triển khai công tác viết SKKN – GPHI; đăng ký thực hiện các tiết thao giảng, dạy tốt (Đ/c Thanh, Các tổ trưởng chuyên môn)
Xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện đối với giáo viên; Xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra nội bộ đơn vị (Đ/c Thanh)
III/. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ.
Tiếp tục phân công nhiệm vụ công tác cho cán bộ viên chức làm hợp đồng trong năm học 2012 - 2013 (Đ/c Diễn).
Tiếp tục tham mưu làm hồ sơ, thủ tục phát triển Đảng viên mới cho quần chúng Hà Văn Việt. Tổ chức cho kê khai lý lịch đối với quần chúng Nguyễn Thị Kim Loan đã học nhận thức về Đảng (Đ/c Hùng, Min).
Xây dựng phương án, bố trí nhân sự và nhiệm vụ công tác năm 2012 – 2013 (đ/c Diễn).
Tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo phòng Giáo dục và UBND huyện về kế hoạch, đề án tuyển dụng viên chức năm 2012 (Đ/c Diễn).
IV/. CÔNG TÁC KHÁC.
Các bộ phận Đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TN, Liên đội tổ chức Đại hội, hoàn thành trước ngày 20/09/2012.
Các đoàn thể đẩy mạnh công tác giữ gìn vệ sinh và bảo vệ cảnh quan môi trường sư phạm, khu tập thể văn minh sạch đẹp, đảm bảo các tiêu chí về cơ quan đơn vị văn hóa. (Đ/c Thu, Min, Hùng)
Hướng dẫn cập nhật thông tin trong sổ đăng bộ; Sổ phổ cập; Kiểm tra, ký duyệt đóng dấu và lưu trữ sổ điểm, học bạ; Lập sổ theo dõi cấp phát văn bằng chứng chỉ; Lập hồ sơ theo dõi chặt chẽ số học sinh và cán bộ viên chức chuyển đi, chuyển đến (Đ/c Diễn, Thanh)
V/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Các bộ phận đoàn thể, các Đảng viên được phân công phụ trách có nhiệm vụ cụ thể hoá kế hoạch của chi bộ. Phân công, hướng dẫn để các tổ viên, Đoàn viên, hội viên thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả.
Các Đảng viên, cán bộ phụ trách có ý kiến bổ sung, đề nghị gửi về cho chi bộ tổng hợp, điều chỉnh qua Emai: hieutruong.c2liengtrang.dr@lamdong.edu.vn

Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 09 năm 2012 của chi bộ, đề nghị các Đảng viên, các bộ phận tổ chức, các đoàn thể nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận : BÍ THƯ
ĐU xã (b/c);
Các Đoàn thể (t/h);
Các Đảng viên
 
Gửi ý kiến