Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch công tác tháng 11 năm học 2017 - 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:31' 08-01-2018
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số: / KH - LTR
Đạ Tông, ngày 31 tháng 10 năm 2017


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017
Căn cứ vào kết quả hoạt động trong tháng 10. Nay nhà trường xây dựng kế hoạch công tác tháng 11 năm học 2017 - 2018, với những nội dung cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:
1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật thanh tra, Luật phòng chống tham nhũng, Luật tố cáo, Luật khiếu nại; Các văn bản quy định của ngành về chế độ chính sách đối với người lao động; Các chế độ đối với học sinh, giúp đội ngũ và học sinh nâng cao nhận thức và ý thức tôn trọng Pháp Luật, hưởng ứng ngày Pháp Luật năm 2017 - Đ/c Diễn, Thanh, Trinh, Việt, Bình, Hằng.
2. Tăng cường giáo dục các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017) - Đ/c Diễn, Trinh, Thanh,Việt, Bình, Hằng.
3. Tổ chức quán triệt nhiệm vụ nghiên cứu, học tập dự thi tuyển viên chức năm 2017 - Đ/c Diễn.
II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ TRẬT TỰ ĐƠN VỊ:
1. Đẩy mạnh công tác sinh hoạt chuyên môn, tổ chức hội thảo thực hiện các nội dung dạy học theo chủ đề bài học; thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học - Đ/c Thanh.
2. Tăng cường kiểm tra công tác bồi dưỡng, phụ đạo học sinh. Công tác kiểm tra, đánh giá đối với học sinh - Đ/c Thanh, các tổ trưởng.
3. Tổ chức thực hiện chuyên đề môn Toán, Ngữ văn, Vật lý - Đ/c Thanh, các tổ trưởng.
4. Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức học tập ngoại khóa, các hoạt động giáo dục NGLL theo chủ đề, chủ điểm - Đ/c Trinh.
5. Triển khai giảng dạy, giáo dục tích hợp tong các bài giảng về giáo dục pháp Luật; giảng dạy tích hợp học tập làm theo tư tương, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh - Các tổ trưởng.
6. Triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên về thực hiện nhiệm vụ đối với giáo viên; Quy chế đánh giá xếp loại đối với người học - Đ/c Diễn.
7. Triển khai công tác kiểm tra hoạt động sư phạm đối với giáo viên; công tác hoạt động của các tổ chuyên môn. Công tác sử dụng, ứng dụng các phần mềm trong giảng dạy - Đ/c Thanh.
III. CÔNG TÁC KHÁC:
1. Tập trung hoàn thành hồ sơ phổ cập giáo dục THCS tại địa phương. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác kiểm tra công nhật đạt chuẩn PCGD năm 2017 - Đ/c Nhàn.
2. Tham mưu với chính quyền địa phương, Hội khuyến học, ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức gặp mặt tuyên dương nhà giáo nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 - Đ/c Diễn, Việt.
3. Triển khai công tác khám bệnh định kỳ; các biện pháp, phương án phòng chống dịch bệnh - Đ/c Thọ.
4. Thực hiện tốt công tác rèn luyện đội viên; các biện pháp cải tạo, giữ gìn cảnh quan khuôn viên nhà trường - Đ/c Hằng.
Trên đây là kế hoạch công tác tháng 11 năm học 2017 - 2018, đề nghị các bộ phận, đoàn thể, các đồng chí được phân công thực hiện./.
Nơi nhận :
- PGD (b/c);
- UBND xã (b/c);
- BLĐ trường;
- Các tổ trưởng;
- Đoàn thể (p/h);
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG


Avatar

Kế hoạch công tác tháng 11 năm học 2017 - 2018

 
Gửi ý kiến