Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch công tác tháng 12 năm học 2017 - 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:44' 08-01-2018
Dung lượng: 52.5 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số: / KH - LTR
Đạ Tông, ngày 30 tháng 11 năm 2017


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017
Căn cứ vào kết quả hoạt động trong tháng 11. Nay nhà trường xây dựng kế hoạch công tác tháng 12 năm học 2017 - 2018, với những nội dung cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:
1. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng cho đội ngũ và học sinh về xây dựng tập thể xã hội chủ nghĩa, đoàn kết vững mạnh. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; học tập theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh - Đ/c Việt, Bình, Hằng.
2. Tuyên truyền, quán triệt ý nghĩa lịch sử ngày thành lập Quân Đội nhân dân Việt Nam và chào mừng 28 năm ngày Quốc phòng toàn dân - Đ/c Diễn, Trinh, Thanh,Việt, Bình, Hằng.
3. Quán triệt đội ngũ và học sinh thực hiện sinh hoạt, vui chơi đón Noel lành mạnh, tiết kiệm, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự đơn vị và trật tự an toàn xã hội - Đ/c Trinh, Hằng, Các GVCN.
4. Tiếp tục công tác giáo dục đạo đức tư tưởng cho đội ngũ và học sinh về công tác phòng, chống ma túy, bạo lực học đường; đảm bảo an toàn giao thông; phòng chống cháy rừng trong mùa khô - Đ/c Thanh, Trinh, Bình, Hằng, GVCN.
II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ TRẬT TỰ ĐƠN VỊ:
1. Hướng dẫn, chỉ đạo công tác dạy học theo chủ đề. Tổ chức hội nghị đánh giá việc triển khai ứng dụng các phần mềm trong dạy học - Đ/c Thanh.
2. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung chương trình; công tác kiểm tra, đánh giá học sinh. Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra kết thúc chương trình KHI - Đ/c Thanh, các tổ trưởng.
3. Kiểm tra việc thực hiện nội dung hoạt động giáo dục NGLL; việc thực hiện các chủ đề, chủ điểm; hoạt động ngoại khóa - Đ/c Trinh.
4. Kiểm tra, đánh giá công tác hoạt động đối với việc ứng dụng phần mềm quản lý Thư viện; việc khai thác sử dụng phần mềm quản lý Thiết bị - Đ/c Trinh, Nhàn, Huế.
5. Triển khai thực hiện công tác kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất, đồ dùng thiết bị dạy học trong năm 2017 - Đ/c Trinh.
6. Hướng dẫn công tác sơ chuyên môn trong HK I- Đ/c Thanh.
III. CÔNG TÁC KHÁC:
1. Hoàn chỉnh hồ sơ phổ cập giáo dục, chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc kiểm tra công nhật đạt chuẩn PCGD năm 2017 - Đ/c Nhàn.
2. Tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2017 và xây dựng phương hướng, chương trình hoạt động trong năm 2018 của chi Hội chữ thập đỏ; chi hội khuyến học nhà trường - Đ/c Trinh.
3. Hướng dẫn công tác sơ kết, đánh giá hoạt động đối với các tổ chức đoàn thể trong học kì I - Đ/c Diễn.
4. Thực hiện công tác quyết toán ngân sách năm 2017. Xây dựng phân bổ ngân sách hoạt động trong năm 2018 - Đ/c Diễn, Hoài.
5. Tăng cường công tác quản lý nề nếp học sinh. Triển khai các biện pháp duy trì sĩ số, quản lý học sinh đi học chuyên cần. Chú trọng công tác chăm sóc cây xanh, giữ gìn cảnh quan môi trường sư phạm nhà trường - Đ/c Hằng.
Trên đây là kế hoạch công tác tháng 12 năm học 2017 - 2018, đề nghị các bộ phận, đoàn thể, các đồng chí được phân công thực hiện./.
Nơi nhận :
- PGD (b/c);
- UBND xã (b/c);
- BLĐ trường;
- Các tổ trưởng;
- Đoàn thể (p/h);
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG


Avatar

Kế hoạch công tác tháng 12 năm học 2017 - 2018

 
Gửi ý kiến