Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

8 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch giao lưu chuyên môn năm học 2017 - 2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:36' 16-10-2017
  Dung lượng: 73.5 KB
  Số lượt tải: 91
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
  TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
  _________________________

  Số: /KH - LTR
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  __________________________________________________________

  Đạ Tông, ngày tháng 10 năm 2017
  
  
  KẾ HOẠCH
  Giao lưu chuyên môn năm học 2017 - 2018

  Kính gửi: Trường THCS Trần Phú
  Căn cứ vào công văn số 197/PGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 bậc THCS;
  Thực hiện kế hoạch số 116/KH-LTR ngày 02 tháng 10 năm 2017 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Nay trường THCS Liêng Trang lập kế hoạch giao lưu công tác chuyên môn với trường THCS Trần Phú, cụ thể như sau:
  I. MỤC ĐÍCH.
  1. Tạo điều kiện để CBQL, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn giao lưu, trao đổi, học tập những kinh nghiệm trong công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh.
  2. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp phụ cho đội đội ngũ. Góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong nhà trường.
  II. NỘI DUNG.
  1. Thời gian thực hiện: 01 ngày (ngày 18/10/ 2017)
  2. Địa điểm: Tại trường THCS Trần Phú Huyện Đam Rông
  3. Nội dung.
  - Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác làm HSSS (Hồ sơ quản lý của Phó Hiệu trưởng; Hổ sơ của tổ trưởng chuyên môn và hồ sơ của giáo viên bộ môn)
  - Trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy; công tác phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi.
  - Thực hành tiết dạy, dự giờ trao đổi góp ý tiết dạy ở các bộ môn: Ngữ văn, Toán, Vật Lý, Địa Lý, Sinh học.
  - Trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công tác đội.
  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
  1. Mỗi đơn vị trường chuẩn bị các loại hồ sơ sổ sách, các kinh nghiệm trong công tác thực hiện làm hồ sơ để chia sẻ, trao đổi và tham khảo, bao gồm: 01 bộ hồ sơ của Phó Hiệu trưởng chuyên môn; 03 bộ hồ sơ của Tổ trưởng chuyên môn; 05 bộ hồ sơ của giáo viên bộ môn; 01 bộ hồ sơ công tác Đội.
  2. Đối với thực hành tiết dạy:
  - Trường THCS Liêng Trang dạy 3 tiết: môn Toán, Ngữ văn và Vật lý.
  - Trường THCS Trần Phú dạy 3 tiết: môn Sinh học, Địa Lý, tiếng Anh.
  3. Sau khi dự giờ, tham khảo hồ sơ sổ sách, chia sẻ kinh nghiệm hai trường sẽ họp mặt để tổng kết rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả đạt được qua đợt giao lưu.
  Trên đây là kế hoạch giao lưu công tác chuyên môn của trường THCS Liêng Trang. Rất mong được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo trường THCS Trần Phú./.
  Nơi nhận:
  - Phòng GD (b/c);
  - Trường THCS Trần phú;
  - Các Tổ trưởng;
  - Lưu: VT,CM..
  

  HIỆU TRƯỞNG
  Phan Văn Diễn
  
    PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA TRƯỜNNG THCS LIÊNG TRANG
  1/ Buổi Sáng: Giao lưu HSSS tại Trường THCS Đạ Long
  Danh sách giáo viên tham gia giao lưu chuyên môn tại trường THCS Đạ Long
  STT
  HỌ VÀ TÊN
  CHUYÊN MÔN
  
  1
  NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH
  Trưởng đoàn
  
  2
  DƯƠNG ĐỨC THANH
  P.Trưởng đoàn
  
  3
  ĐỖ THỪA TRÍ
  Toán
  
  4
  LÊ THỊ KIỀU THU
  Toán
  
  5
  CAO THỊ HIỀN
  Văn
  
  6
  NGUYỄN THỊ KIM YẾN
  Anh Văn
  
  7
  BẠCH THỊ HÀ
  Anh Văn
  
  8
  TRẦN THỊ NGỌC HIẾU
  Hoá
  
  9
  NGUYỄN HỮU SƠN
  GDCD
  
  10
  NGŨ THỊ THUẬN
  Vật Lí
  
  11
  BÙI ĐÌNH ĐƯƠNG
  Sinh Học
  
  - Hồ sơ tổ chuyên môn: Các tổ chuyên môn có tên sau mang HSSS của mình lên trường THCS Đạ Long
  + Tổ: Toán – Tin
  + Tổ: Văn
  + Tổ: Hoá - Lí - Sinh – CN
  + Tổ: Anh – TD-Nhạc – Hoạ
  - Hồ sơ cá nhân: Các đ/c có tên sau mang HSSS của mình lên trường THCS Đạ Long
  1/ Đỗ ThừaTrí;
  2/ Lê Thị KiềuThu
  3/ Cao Thị Hiền
  4/ Nguyễn Thị Kim Yến
  5/ Bạch
  Avatar

  Kế hoạch giao lưu chuyên môn năm học 2017 - 2018

   
  Gửi ý kiến