Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

1 khách và 2 thành viên
 • Nguyễn Châu Vũ Bằng
 • Hoàng Bình An
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch hội đồng trường năm học 2016 - 2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:44' 18-04-2017
  Dung lượng: 79.5 KB
  Số lượt tải: 571
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD& ĐT ĐAM RÔNG
  TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  
  
  Số: /KH- LTR
  Đạ Tông, ngày tháng 10 năm 2016
  
  
  KẾ HOẠCH
  HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
  Năm học: 2016 - 2017

  Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
  Căn cứ Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 01/07/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
  Nay Hội đồng trường xây dựng kế hoạch hoạt động phát triển giáo dục trong năm học 2016 - 2017 như sau:
  I. Mục tiêu, phương hướng chung:
  1. Triển khai cụ thể hóa chỉ thị 07/CT-UBND ngày 20/09/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể hóa việc thực hiện chương trình hành động số 71-CTr/HU của Huyện ủy Đam Rông về thực hiện nghị quyết 29-NQ/TW của của BCH Trung ương.
  2. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".
  3. Triển khai công văn số 162/PGDĐT ngày 09/09/2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 bậc học THCS, để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trọng trong năm học 2016 - 2017, trong đó tập trung triển khai thực hiện các chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện chương trình giảm tải đối với đối tượng học sinh vùng miền.
  4. Tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử cho học sinh. Bám sát các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động nhà trường để phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn, đảm bảo tiêu chí kiểm định chất lượng trường học.
  5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và giảng dạy. Tập trung triển khai thực hiện các phong trào, hội thi về vận dụng kiến thức liên môn; cuộc thi khoa học kỹ thuật; cuộc thi giảng dạy tích hợp. Tập trung bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ, đẩy mạnh công tác sinh hoạt chuyên môn trên trường học mới.
  6. Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Tăng cường huy động các nguồn lực để hỗ trợ phát triển nhà trường, tăng cường tư vấn giáo dục hướng nghiệp, phân luồng đối tượng, năng lực học tập của học sinh sau khi tốt nghiệp THCS. Chú trọng đẩy mạnh hoạt động công tác y tế trường học, nhằm đảm bảo công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, phòng chống các dịch bệnh trong nhà trường.
  7. Triển khai công tác điều tra phổ cập giáo dục, thực hiện đánh giá tiêu chuẩn phổ cập giáo dục THCS theo Nghị định số 20/2015/NĐ - CP của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tham mưu cho ngành và chính quyền địa phương về công tác giáo dục nghề nghiệp, giáo dục bổ túc văn hóa THCS tại trung tâm học tập cộng đồng.
  8. Làm tốt công tác tham mưu quy hoạch phát triển trường lớp, thực hiện lộ trình và hoàn thành các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
  9. Tập trung phát triển về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá đối với đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
  II. Nhiệm vụ cơ bản của Hội đồng trường:
  1. Xem xét, đề xuất và phê chuẩn mục tiêu nhiệm vụ các chủ trương kế hoạch biện pháp của nhà trường trong năm học 2016 - 2017 đạt yêu cầu chính xác phù hợp, sát thực kết quả. Từ đó thúc
  Avatar

  Kế hoạch hội đồng trường năm học 2016 - 2017

   
  Gửi ý kiến