Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

5 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các tổ chuyên môn năm học 2017 - 2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:00' 16-10-2017
  Dung lượng: 74.0 KB
  Số lượt tải: 82
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD& ĐT ĐAM RÔNG
  TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  
  
  Số: / KH- LTR
  Đạ Tông, ngày 01 tháng 8 năm 2017
  
  
  KẾ HOẠCH
  Phân công nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018

  Kính gửi: Các tổ trưởng chuyên môn.

  Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
  Căn cứ Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
  Nay trường THCS Liêng Trang xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ công tác cho các tổ chuyên môn, cụ thể như sau:
  I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
  1. Đảm bảo nguyên tắc chế độ làm việc, lao động đối với cán bộ công chức, viên chức trong nhà trường. Phát huy khả năng và năng lực công tác của cán bộ giáo viên trong từng vị trí việc làm.
  2. Thực hiện tốt vai trò, chức năng quản lý, điều hành, triển khai các nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường và địa phương.
  3. Thực hiện dân chủ, công khai hóa nhiệm vụ đối với người lao động.
  II/ NỘI DUNG:
  Phân công tổng thể cho các tổ chuyên môn
  - Tổng số lớp: 22 lớp;
  - Tổng số tiết/tuần: 755 tiết, trong đó giảng dạy: 637 tiết; chủ nhiệm: 88 tiết; kiêm nhiệm: 30 tiết):
  1.1. Tổ Toán Tin. Tổng số tiết phải thực hiện: 190 tiết, trong đó:
  Giảng dạy Toán: 88 tiết; Tin: 44 tiết.
  Chủ nhiệm: 6A1, 6A2; 7A1; 8A1; 9A1 = 20 tiết.
  HĐNG LL: 6A1; 6A2; 7A1; 8A1; 9A1 = 2,5 tiết.
  Kiêm nhiệm: Tổ trưởng: 4 tiết; CTCĐ: 03 tiết; TPT Đội: 17 tiết.
  Tổng cộng: 178,5 tiết (thiếu 11,5 tiết).
  1.2. Tổ Ngữ Văn. Tổng số tiết phải thực hiện: 114 tiết, trong đó:
  Giảng dạy Văn: 92 tiết.
  Chủ nhiệm: 6A3; 7A2; 8A2; 9A2 = 16 tiết.
  HĐNG LL: 6A3; 7A2; 8A2; 9A2 = 2 tiết.
  Kiêm nhiệm: Tổ trưởng: 4 tiết;
  Tổng cộng: 114 tiết (thiếu 00 tiết).
  1.3. Tổ Sinh Hóa Lý Công nghệ. Tổng số tiết phải thực hiện: 190 tiết, trong đó:
  Giảng dạy Sinh: 44 tiết.
  Giảng dạy Lý: 26 tiết.
  Giảng dạy Hóa: 18 tiết.
  Giảng dạy Công nghệ: 34 tiết.
  Chủ nhiệm: 6A4; 6A5; 7A3; 7A4; 8A3; 8A4 = 24 tiết.
  HĐNG LL: 6A4; 6A5; 7A3; 7A4; 8A3; 8A4 = 3 tiết.
  Kiêm nhiệm: Tổ trưởng: 4 tiết; TTND: 2 tiết; PTTB: 3 tiết.
  Tổng cộng: 158 tiết (thiếu 32 tiết).
  1.4. Tổ Anh văn AN – MT – TD. Tổng số tiết phải thực hiện: 190 tiết, trong đó:
  Giảng dạy Anh văn: 62 tiết.
  Giảng dạy Mỹ thuật: 20 tiết.
  Giảng dạy Thể dục: 44 tiết.
  Giảng dạy Âm nhạc: 20 tiết.
  Chủ nhiệm: 6A6; 7A5, 8A5, 9A3 = 16 tiết.
  HĐNG LL: 6A6; 7A5, 8A5, 9A3 = 2 tiết.
  Kiêm nhiệm: Tổ trưởng: 4 tiết;
  Tổng cộng: 168 tiết (thiếu 22 tiết).
  1.5. Tổ Sử Địa Công dân. Tổng số tiết phải thực hiện: 114 tiết, trong đó:
  Giảng dạy Lịch sử: 33,5 tiết.
  Giảng dạy Địa lý: 33,5 tiết.
  Giảng dạy Công dân: 22 tiết.
  Chủ nhiệm: 7A6; 7A7; 9A4 = 12 tiết.
  HĐNG LL: 7A6; 7A7; 9A4 = 1,5 tiết.
  Kiêm nhiệm: Tổ trưởng: 4 tiết; PCTCĐ: 3 tiết.
  Tổng cộng: 109,5 tiết (thiếu 4,5 tiết).
  Phân công nhiệm vụ cụ thể.
  (có bảng tổng hợp trên cơ sở đề xuất của các tổ chuyên môn)
  Phân công công tác chủ nhiệm lớp.
  (có bảng tổng hợp trên cơ sở đề xuất của các tổ chuyên môn)
  III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  Căn cứ vào kế hoạch phân công nhiệm vụ công tác trong năm học 2017 – 2018
  Avatar

  Kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các tổ chuyên môn năm học 2017 - 2018

   
  Gửi ý kiến