Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

5 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn Văn Thừa
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch phổ cập giáo dục năm 2015

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:22' 11-09-2015
  Dung lượng: 64.0 KB
  Số lượt tải: 67
  Số lượt thích: 0 người
  UBND XÃ ĐẠ TÔNG
  BAN CHỈ ĐẠO CMC - PCGD
  ___________
  __

  Số: /KH - UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Đạ Tông, ngày tháng 09 năm 2015

  
  
  KẾ HOẠCH
  PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHŨ NĂM 2015

  Căn cứ Công văn số 2642/SGDĐT-GDTX ngày 24/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc triển khai nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2015;
  Thực hiện công văn số 133/PGD&ĐT ngày 03/09/2015 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2015;
  Thực hiện việc tổng điều tra các hộ gia đình có độ tuổi từ 0 đến 60 tuổi để phục vụ cho việc cập nhật phiếu điều tra năm 2015;
  Ủy ban nhân dân xã Đạ Tông xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn xã như sau:
  I. MỤC TIÊU CHUNG:
  Tiếp tục quán triệt các văn bản của cấp trên về thực hiện công tác phổ cập giáo dục và chống mù chữ, đặc biệt là Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị “Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”; Công văn số 2642/SGDĐT-GDTX ngày 24/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc triển khai nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2015, để nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người về thực hiện công tác phát triển giáo dục và nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa nạn mù chữ.
  Tập trung củng cố và duy trì kết quả PCGDTH - CMC, PCGD THCS và PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tiếp tục xóa mù chữ cho các đối tượng còn mù chữ trên 35 tuổi.
  II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ:
  Năm 2015, tiếp tục huy động ít nhất 99% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt từ 98% trở lên; tỷ lệ lưu ban ở tiểu học dưới 1%, phấn đấu không có học sinh tiểu học bỏ học. Tỷ lệ học sinh lưu ban ở THCS dưới 3% và bỏ học không quá 5%. Tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt 98 %. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt trên 98%.
  Phấn đấu 09/09 thôn được công nhận đạt chuẩn PCGD tiểu học và CMC, PCGDTH đúng độ tuổi và 05/09 thôn được công nhận đạt chuẩn PCGD THCS. Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và đạt chuẩn công tác xóa mù chữ mức độ 1.
  Chỉ tiêu mở lớp PCGDTH, CMC, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (GDTTSKBC) và PCGD THCS đối với các trường TH và THCS (đối tượng vận động là học sinh bỏ học, học sinh học trễ độ tuổi ra học các lớp PCGDTH, học sinh bỏ học từ 15 – 18 tuổi của năm qua và các năm học trước còn trong độ tuổi ra học các lớp PC-THCS, các đối tượng từ 15 tuổi trở lên còn mù chữ và bỏ học lớp 1, 2, 3, 4, 5 ra học các lớp XMC và GDTTSKBC) như sau:
  + Lớp PCGDTH: 03 lớp: 90 học sinh.
  + Lớp PCGD-THCS: 01 lớp: 30 học sinh.
  + Xóa mù chữ (lớp 1-2-3): 04 lớp: 100 học viên.
  + Xóa mù chữ (lớp 4-5): 02 lớp: 80 học viên.
  * CHỈ TIÊU MỞ LỚP PHỔ CẬP GDTH & LỚP CMC - NĂM 2015
  TT
  ĐƠN VỊ
  MỞ LỚP PCGDTH
  MỞ LỚP XMC
  Tổng cộng
  
  
  
  3-4 PCGDTH
  Lớp 1-2-3
  Lớp 4 -5
  
  
  
  
  Lớp
  HS
  Lớp
  HS
  Lớp
  HS
  Lớp
  HS
  
   1
  TH Đa Nhinh
  1
  25
   1
  25
  1
  25
  3
  60
  
  2
  TH Đạ Tông
  1
  40
  2
  50
  1
  35
  4
  115
  
   3
  TH Đa Kao
  1
  25
   1
   25
  1
  20
  3
  65
  

  TỔNG CỘNG
  3
  80
  4
  100
  3
  80
   
  Gửi ý kiến