Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch tháng 10 năm học 2017 - 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:56' 16-10-2017
Dung lượng: 52.5 KB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số: / KH - LTR
Đạ Tông, ngày 30 tháng 09 năm 2017


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017
Căn cứ vào kết quả hoạt động trong tháng 9. Nay nhà trường xây dựng kế hoạch công tác tháng 10 năm học 2017 - 2018, với những nội dung cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:
1. Triển khai tháng hành động hưởng ứng về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp Luật (Diễn, Thanh, Trinh, Việt, Bình, Hằng, Nhàn).
2. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 (Đ/c Trinh, Thanh, Việt, Bình, Hằng).
3. Tuyên truyền, quán triệt đội ngũ và học sinh nghiêm chỉnh chấp hành về việc phòng, chống tác hại của thuốc lá, giữ gìn và bảo vệ môi trường; phòng chống bệnh tật (Đ/c Việt, Hằng, GVCN).
II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ TRẬT TỰ ĐƠN VỊ:
1. Triển khai công tác sinh hoạt chuyên môn trên trường học mới. Triển khai tổ chức hội nghị chuyên đề: Thảo luận các giải pháp đẩy mạnh hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn (đ/c Thanh, các tổ trưởng chuyên môn).
2. Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; tổ chức hoạt động ngoại khóa; thực hiện các chuyên đề về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh (đ/c Trinh, Hằng).
3. Triển khai, hướng dẫn công tác viết SKKN - GPHI về nâng cao chất lượng giáo dục; các giải pháp duy trì sĩ số học sinh; quản lý giáo dục học sinh; hình thành kỹ năng sống cho học sinh,.. (Các tổ trưởng).
4. Triển khai tổ chức kiểm tra hoạt động sư phạm đối với giáo viên, kết hợp với tổ chức phòng trào thi đua dạy tốt, học tốt (Đ/c Thanh, Trinh).
5. Tăng cường kiểm tra công tác thực hiện nề nếp học tập; công tác bảo quản sách vở, đồ dùng học tập của học sinh; Công tác bảo quản và sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học ở các bộ môn (Đ/c Trinh, Hằng, các tổ trưởng, GVCN).
6. Xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức hội thi Giáo viên giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường (Đ/c Trinh, Việt).
7. Xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện hội thi học sinh giỏi cấp trường (Đ/c Thanh).
8. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc trong nhà trường, thực hiện quy tắc ứng xử trong nhà trường (Đ/c Diễn, Việt).
III. CÔNG TÁC KHÁC:
1. Triển khai công tác cập nhật, bổ sung thông tin hồ sơ cán bộ công chức. Tổ chức cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý đội ngũ (Đ/c Hoài).
2. Tiển khai công tác quản lý Thư viện, Thiết bị online. Cập nhật, bổ sung dữ liệu hệ thống, hướng dẫn khai thác và sử dụng trực tuyến (Đ/c Nhàn).
3. Triển khai các phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam 20/10 (Đ/c Việt, Bình)
4. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đội cho GVCN và BCH các chi đội. Tổ chức xây dựng thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ; thi đua chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường và các lớp học (Đ/c Trinh, Hằng)
Trên đây là kế hoạch công tác tháng 10 năm học 2017 - 2018, đề nghị các bộ phận, đoàn thể, các đồng chí được phân công thực hiện./.
Nơi nhận :
- PGD (b/c);
- UBND xã (b/c);
- BLĐ trường;
- Các tổ trưởng;
- Đoàn thể (p/h);
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG


Avatar

Kế hoạch tháng 10 năm học 2017 - 2018

 
Gửi ý kiến