Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch tháng 9 năm học 2017 - 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:54' 16-10-2017
Dung lượng: 51.5 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số: / KH - LTR
Đạ Tông, ngày 30 tháng 08 năm 2017


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2017
Căn cứ vào kết quả hoạt động trong tháng 8. Nay nhà trường xây dựng kế hoạch công tác tháng 09 năm học 2017 - 2018, với những nội dung cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:
1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng Quốc khánh 2-9; Chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày khai giảng năm học mới 05/9/2017 và lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia (Đ/c Diễn, Thanh, Trinh).
2. Tuyên truyền phổ biến đến đội ngũ và học sinh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Quán triệt thực hiện an toàn giao thông và đảm bảo an ninh trường học (Đ/c Diễn, Trinh).
3. Quán triệt các tổ chức đoàn thể tiến hành đại hội, hội nghị giữa nhiệm kỳ; tuyên truyền quán triệt tinh thần tổ chức hội nghị CB CNVC đầu năm theo quy định của ngành (Đ/c Diễn, Việt, Bình, Hằng).
4. Tổ chức tuyên truyền ngày Pháp Luật Việt Nam đến toàn thể cán bộ công Đoàn viên và học sinh (Đ/c Trinh, Thanh).
II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ TRẬT TỰ ĐƠN VỊ:
1. Triển khai công tác kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm; hướng dẫn xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện chỉ tiêu chất lượng bộ môn trong năm học 2017 - 2018. Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ đơn vị (Đ/c Thanh)
2. Tổ chức dự giờ, kiểm tra đánh giá năng lực hoạt động sư phạm của giáo viên; kiểm tra công tác soạn, việc thực hiện các loại hồ sơ chuyên môn (Các tổ trưởng chuyên môn).
3. Triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động của hội chữ thập đỏ; chi hội khuyến học nhà trường; kế hoạch hoạt động công tác y tế trường học trong năm học 2017 -2018 (Đ/c Trinh).
4. Hướng dẫn thực hiện các loại hồ sơ nhà trường, bao gồm: Công tác chủ nhiệm; hồ sơ quản lý Thư viện; Thiết bị; hồ sơ công tác Đội; hồ sơ theo dõi khám sức khỏe học sinh (Đ/c Trinh).
5. Xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành về công tác giáo dục sức khỏe y tế học đường; công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học và an toàn xã hội, phòng chống ma túy bạo lực học đường (Đ/c Diễn).
6. Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018; tham mưu cho UBND xã về phát triển giáo dục học tập cộng đồng; công tác PCGD ở địa phương (Đ/c Diễn).
III. CÔNG TÁC KHÁC:
1. Hướng dẫn, quản lý việc sử dụng sổ gọi tên - ghi điểm, học bạ. Lập hồ sơ biểu mẫu theo dõi học sinh hàng tuần. Kiểm tra rà soát thông tin học sinh trong sổ Đăng bộ, sổ phổ cập (Văn phòng)
2. Tổ chức Quán triệt các nội dung về thực hiện Quy ước xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa; Quy tắc ứng xử trong nhà trường đảm bảo hoạt động kỷ cương, kỷ luật lao động (BCH Công đoàn).
3. Triển khai công tác thực hiện chế độ hỗ trợ cho học sinh diện hộ nghèo, diện khuyết tật. Thực hiện công tác thu học phí năm học 2017-2018 (Đ/c Hoài, các GVCN)
4. Hướng dẫn công tác Đại hội chi Đội, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Liên Đội. Xây dựng kế hoạch tổ chức đón tết trung thu cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng (Đ/c Bình, Hằng).
Trên đây là kế hoạch công tác tháng 09 năm học 2017 - 2018, đề nghị các bộ phận, đoàn thể, các đồng chí được phân công thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận :
- PGD (b/c);
- UBND xã (b/c);
- BLĐ trường;
- Đoàn thể (p/h);
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG


Avatar

Kế hoạch tháng 9 năm học 2017 - 2018

 
Gửi ý kiến