Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

4 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch tổ chức học tập và theo tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:57' 14-09-2016
  Dung lượng: 45.5 KB
  Số lượt tải: 501
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

  Số: /KH-LTR
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  Đạ Tông, ngày tháng 09 năm 2016
  
  
  KẾ HOẠCH
  Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 với chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”

  Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
  Thực hiện Nghị quyết của chi bộ trường THCS Liêng Trang;
  Nay nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt học tập chuyên đề năm 2016 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” với nội dung cụ thể như sau:
  I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
  Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp nối những chuyên đề đã học tập trong thời gian qua; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của năm 2016; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng các cấp.
  Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm; gắn kết trách nhiệm của CB GV CNV trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức của nhà giáo, người làm công tác giáo dục.
  Phát huy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tập thể, đẩy mạnh công tác đoàn kết, gắn bó với nhân dân; trách nhiệm với học sinh và nhân dân, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tiêu cực trong cán bộ giáo viên.
  II. NỘI DUNG
  1. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm.
  2. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm.
  3. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm.
  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. Thời gian, địa điểm học tập:
  - Từ ngày 15/09/2016 đến 25/09/2016 xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách, nghiên cứu, biên soạn nội dung phổ biến quán triệt đến cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.
  - Tổ chức học tập vào buổi sáng ngày 26/09/2016 (sáng thứ 2).
  - Địa điểm: Tại phòng hội đồng trường THCS Liêng Trang.
  2. Đối tượng tham gia học tập:
  - Tất cả CB GV CNV đang công tác tại trường THCS Liêng Trang.
  3. Phân công nhiệm vụ:
  a) Công tác chuẩn bị và trang trí, khánh tiết.
  - Giao Đoàn thanh niên thực hiện công tác trang trí, khánh tiết với các nội dung như sau: Chuẩn bị hội trường bao gồm: Bục giảng, 50 chỗ ngồi, khẩu hiệu “Hội nghị quán triệt học tập làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016”
  - Giao tổ Hành chính văn phòng chuẩn bị: danh sách học viên tham gia học tập; thực hiện điểm danh và tổ chức lớp học; chuẩn bị nước uống tài liệu học tập.
  - Giao bộ phận kế toán lập dự trù kinh phí phục vụ hội nghị theo quy định.
  b) Phân công nhiệm vụ Báo cáo viên.
  - Đồng chí Phan Văn Diễn phụ trách chuyên đề: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm.
  - Đồng chí Dương Đức Thanh phụ trách chuyên đề: Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm.
  - Đồng chí Nguyễn Thị Mộng Trinh phụ trách chuyên đề: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm.
  - Đồng chí Lê Thị Kiều Thu phụ trách chuyên đề: Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm.
  - Đồng chí Ngô Thị Thanh Bình phụ trách chuyên đề: Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay.
  - Đồng chí Hồ Đình Ngũ phụ trách chuyên đề: Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm.
  Mỗi cán bộ giáo viên, công
  Avatar

  Kế hoạch tổ chức học tập và theo tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2016

   
  Gửi ý kiến