Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:39' 16-10-2017
  Dung lượng: 52.5 KB
  Số lượt tải: 362
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
  TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
  _________________________

  Số: /KH - LTR
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  __________________________________________________________

  Đạ Tông, ngày tháng 10 năm 2017
  
  
  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
  NĂM HỌC 2017 - 2018

  Kính gửi: Các tổ trưởng chuyên môn
  Căn cứ vào công văn số 197/PGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 bậc THCS;
  Thực hiện kế hoạch số 116/KH-LTR ngày 02 tháng 10 năm 2017 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Nay nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018, với những nội dung cụ thể như sau:
  I. Mục đích, yêu cầu:
  1. Mục tiêu công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh, nâng cao chất lượng mũi nhọn của nhà trường. Đồng thời phát huy tinh thần sáng tạo, tự học, tự rèn của giáo viên và học sinh.
  2. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi phải thường xuyên, liên tục mà mỗi giáo viên trong từng bộ môn phải thực hiện, vì thế nó là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực giảng dạy và là căn cứ để bình xét thi đua trong nhà trường.
  3. Việc lựa chọn học sinh tham gia dưỡng phải đảm bảo tính chuyên cần, tích cực, tự giác.
  4. Giáo viên được phân công giảng dạy cần có kế hoạch, tài liệu tham khảo, đảm bảo chất lượng dạy và học, được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.
  II. Nội dung:
  1. Môn thi bao gồm: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tin học.
  2. Đối tượng tham gia: Học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt (căn cứ đánh giá xếp loại năm học 2016 - 2017), được giáo viên bộ môn phát hiện trong quá trình giảng dạy. Môn đăng ký dự thi phải đạt từ 8,0 trở lên. Mỗi học sinh được đăng ký dự thi 02 môn.
  3. Thời gian tổ chức thi:
  - Khối 8,9 tổ chức thi trong tháng 12 năm 2017.
  - Khối 6,7 tổ chức thi trong tháng 02 năm 2018.
  4. Nội dung thi: Trong chương trình giáo dục phổ thông, có nâng cao.
  5. Đề thi và hình thức thi:
  - Đề thi viết. Môn Văn, Toán thời gian làm bài 150 phút, các môn còn lại thời gian làm bài 120 phút.
  - Riêng môn Tiếng Anh đề thi theo cấu trúc đề thi học sinh cấp huyện.
  III. Tổ chức thực hiện.
  1. Đối với phó hiệu trưởng chuyên môn:
  - Xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017 - 2018 đến giáo viên và học sinh.
  - Phân công giáo viên phụ trách công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
  - Sắp xếp, theo dõi công tác dạy bồi dưỡng. Thường xuyên kiểm tra công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của giáo viên.
  - Xây dựng kế hoạch cụ thể cho học sinh thi tuyển cấp trường để tuyển chọn đội tuyển chính thức tham gia dự thi cấp huyện đối với lớp 9.
  2. Đối với Tổ chuyên môn:
  - Các tổ chuyên môn cần cụ thể hoá nội dung kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường thành kế hoạch chung của tổ, phát hiện và xây dựng nguồn bắt đầu từ lớp 6. Từ đó có định hướng phù hợp, chọn ra những giáo viên cốt cán, giàu kinh nghiệm để phân công nhiệm vụ bồi dưỡng.
  - Tiếp tục rà soát lại các em học sinh có học lực giỏi trong đội tuyển dự nguồn năm học 2016 - 2017. Vận động và tư vấn những em học giỏi, có năng khiếu, có nhu cầu thi vào trường chuyên của tỉnh.
  - Thực hiện tốt việc quản lý, theo dõi công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của tổ.
  Trên đây là kế hoạch tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018, đề nghị bộ phận chuyên môn nghiên cứu triển khai thực hiện./.
  Nơi nhận:
  - Phòng GD (b/c);
  - PHT;
  - Các Tổ trưởng;
  - Lưu: VT,CM..
  

  HIỆU TRƯỞNG

  
  
  Avatar

  Kế hoạch tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018

   
  Gửi ý kiến