Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Văn bản bộ > (5 thư mục)


Thông Tư (41 bài)
Word-logo-small

Thông tư Ban hành Quy chế tuy...

Ngày gửi: 2013-04-04 10:53:12

Word-logo-small

Thông tư liên bộ hướng dẫn tr...

Ngày gửi: 2013-03-18 10:23:28

Pdf-small

Thông tư Ban hành quy chế thi...

Ngày gửi: 2013-02-23 14:35:18

Pdf-small

Thông tư số 15 của Bộ Nội vụ ...

Ngày gửi: 2013-02-23 14:32:02


Pdf-small

Hỗ trợ 15 kg gạo hàng tháng c...

Ngày gửi: 2013-06-28 14:41:31

Pdf-small

Quy định hưởng mức lương mới ...

Ngày gửi: 2013-06-28 14:39:56

Pdf-small

Quy định về văn thư lưu trữ

Ngày gửi: 2013-01-07 22:48:56

Word-logo-small

Quyết định ban hành khung kế ...

Ngày gửi: 2012-05-19 14:51:27


Chỉ Thị (3 bài)
Pdf-small

Chỉ thị về nhiệm vụ giáo dục ...

Ngày gửi: 2012-08-03 09:12:46

Pdf-small

Nghị định quy định về xử lý k...

Ngày gửi: 2012-04-11 14:09:42

Word-logo-small

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm...

Ngày gửi: 2011-08-15 13:56:11


Kế Hoạch (11 bài)
Pdf-small

Kế hoạch triển khai phần mềm ...

Ngày gửi: 2012-12-13 08:24:25

Word-logo-small

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ...

Ngày gửi: 2012-08-14 16:33:53

Word-logo-small

Tập huấn bồi dưỡng công tác c...

Ngày gửi: 2012-06-28 08:27:31

Word-logo-small

Triển khai “Tuần lễ quốc gia ...

Ngày gửi: 2012-05-02 14:50:38


Hướng dẫn (49 bài)
Pdf-small

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 20...

Ngày gửi: 2013-08-25 06:43:37

Word-logo-small

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ...

Ngày gửi: 2013-08-25 06:41:43

Word-logo-small

Những điều cần biết về tuyển ...

Ngày gửi: 2013-03-18 10:27:09

Word-logo-small

Hướng dẫn thực hiện về chế độ...

Ngày gửi: 2013-03-07 08:55:08