Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Quyết định > (77 bài)

Word-logo-small

Quyết định ban hành nội quy t...

Ngày gửi: 2016-12-28 10:31:15

Word-logo-small

Quyết định thành lập tổ tư vấ...

Ngày gửi: 2016-12-06 07:12:17

Word-logo-small

Quyết định thành lập Ban chấm...

Ngày gửi: 2016-11-24 09:19:05

Word-logo-small

Quyết định thành lập Ban coi ...

Ngày gửi: 2016-11-24 09:15:34

Word-logo-small

Quyết định thành lập Ban Giám...

Ngày gửi: 2016-11-24 09:11:12

Word-logo-small

Quyết định thành lập Ban ra đ...

Ngày gửi: 2016-11-24 09:01:15

Word-logo-small

Quyết định thành lập Ban thư ...

Ngày gửi: 2016-11-24 08:57:54

Word-logo-small

Quyết định thành lập đội tuyể...

Ngày gửi: 2016-11-24 08:46:09

Word-logo-small

Quyết định phân công trực lễ ...

Ngày gửi: 2016-04-28 13:35:59

Word-logo-small

Quyết định thành lập đội PCCC...

Ngày gửi: 2016-04-28 13:34:32

Thumbnail

QUẢN LÝ HỒ SƠ

Ngày gửi: 2016-02-08 11:17:24

Word-logo-small

Quyết định thành lập tổ công ...

Ngày gửi: 2015-10-13 13:56:20

Word-logo-small

Quyết định ban hành Quy chế l...

Ngày gửi: 2015-10-13 13:55:33

Word-logo-small

Quyết định ban hành Quy chế t...

Ngày gửi: 2015-10-13 13:54:55

Word-logo-small

Quyết định ban hành Quy chế c...

Ngày gửi: 2015-10-13 13:54:13

Word-logo-small

Quyết định thành lập Hội đồng...

Ngày gửi: 2015-10-01 10:54:40

Word-logo-small

ban cam ket

Ngày gửi: 2015-09-24 10:13:26

Word-logo-small

Quyết định ban hành quy chế c...

Ngày gửi: 2015-09-21 10:14:04

Word-logo-small

Quyết định thành lập Hội đồng...

Ngày gửi: 2015-09-21 10:08:18

Word-logo-small

Quyết định thành lập tổ điều ...

Ngày gửi: 2015-09-21 10:07:19

Word-logo-small

Quyết định thành lập tổ công ...

Ngày gửi: 2015-09-21 10:06:31

Word-logo-small

Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng...

Ngày gửi: 2015-09-21 10:05:44

Word-logo-small

Quyết định phân công nhiệm vụ...

Ngày gửi: 2015-09-21 10:04:16

Word-logo-small

Quyết định phân công nhiệm vụ...

Ngày gửi: 2015-09-21 10:03:06

Word-logo-small

Quyết định thành lập Ban Giám...

Ngày gửi: 2015-09-16 07:05:05

Word-logo-small

Quyết định phân công trực tết...

Ngày gửi: 2015-09-11 14:27:17

Word-logo-small

Quyết định thành lập ban tổ chức

Ngày gửi: 2015-09-11 14:26:11

Word-logo-small

Quyết định thành lập ban Giám...

Ngày gửi: 2015-09-11 14:25:11

Word-logo-small

Quyết định thành lập đội tuyể...

Ngày gửi: 2015-09-11 14:24:27

Word-logo-small

Quyết định phân công trực tết...

Ngày gửi: 2015-09-11 14:23:58

Word-logo-small

Quyết định phân công làm việc...

Ngày gửi: 2015-09-11 14:23:45

Word-logo-small

Quyết định ban hành quy chế t...

Ngày gửi: 2015-09-11 14:23:16

Word-logo-small

Quyết định ban hành quy chế c...

Ngày gửi: 2015-09-11 14:22:58

Word-logo-small

Quyết định kiểm tra toàn diện...

Ngày gửi: 2015-09-11 14:22:20

Word-logo-small

Quyết định phân công giao nhi...

Ngày gửi: 2015-09-11 14:22:05

Word-logo-small

Quyết định phân công nhiệm vụ...

Ngày gửi: 2015-09-11 14:21:40