Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Thông Báo > (12 bài)

Xls-small

Sổ kiểm diện học sinh hàng ngày

Ngày gửi: 2015-09-11 15:17:16

Xls-small

Báo cáo tình hình nhu cầu đội...

Ngày gửi: 2013-09-04 15:00:01

Word-logo-small

Thông báo nhận tiền hộ nghèo

Ngày gửi: 2012-12-08 09:32:25

Word-logo-small

Thông báo nhận bằng Tốt nghiệp

Ngày gửi: 2012-12-08 09:31:58

Word-logo-small

Thông báo quy định về không u...

Ngày gửi: 2012-12-08 09:31:20

Word-logo-small

Diễn văn khai giảng năm học mới

Ngày gửi: 2012-09-04 10:37:56

Word-logo-small

Thông báo kế hoạch chuẩn bị c...

Ngày gửi: 2012-07-25 16:41:18

Word-logo-small

Thông báo về việc chấp hành p...

Ngày gửi: 2012-07-05 11:05:52

Word-logo-small

THÔNG BÁO v/v KHÁM ...

Ngày gửi: 2012-05-08 07:53:02

Pdf-small

Quy định mức lương tối thiểu ...

Ngày gửi: 2012-04-13 08:30:23

Xls-small

PHAN MEM EXCEL DANH CHO GIAO ...

Ngày gửi: 2011-12-27 21:12:52

Word-logo-small

Thông báo tựu trường

Ngày gửi: 2011-08-14 16:07:23