Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Học tập Hồ Chí Minh > (52 bài)

Word-logo-small

Mẫu đăng ký học tập là theo t...

Ngày gửi: 2016-09-14 14:03:15

Word-logo-small

Kế hoạch tổ chức học tập và t...

Ngày gửi: 2016-09-14 14:01:17

Word-logo-small

Chuyên đề về đẩy mạnh học tập...

Ngày gửi: 2016-09-14 13:56:38

Word-logo-small

vnn

Ngày gửi: 2016-04-21 20:37:18

Word-logo-small

quyêt đinh đồ dùng dạy học

Ngày gửi: 2016-01-11 14:25:41

Word-logo-small

tờ trinh đô dung dạy học

Ngày gửi: 2016-01-11 14:23:34

Thumbnail

giao an lop ghep

Ngày gửi: 2015-12-07 14:58:10

Word-logo-small

quy che dan chu

Ngày gửi: 2015-11-10 15:57:31

Word-logo-small

giáo án MG

Ngày gửi: 2015-11-10 15:10:04

Word-logo-small

báo cáo an ninh TT trường học

Ngày gửi: 2015-11-02 08:55:49

Word-logo-small

MẪU NS

Ngày gửi: 2015-10-29 07:58:07

Word-logo-small

ke hoach

Ngày gửi: 2015-10-27 11:16:15

Word-logo-small

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ...

Ngày gửi: 2015-10-17 14:19:24

Word-logo-small

kế hoạch năm học

Ngày gửi: 2015-10-13 14:37:03

Thumbnail

Ke hoach thuc hien nhiem vu n...

Ngày gửi: 2015-09-30 15:25:31

Xls-small

ke hoach chuyen mon truong

Ngày gửi: 2015-09-30 11:24:43

Word-logo-small

kế hoạch giảng dạy

Ngày gửi: 2015-09-22 08:20:36

Word-logo-small

bai thu hoach chinh tri he 2015

Ngày gửi: 2015-09-13 22:02:45

Word-logo-small

kiểm tra

Ngày gửi: 2015-09-11 00:28:04

Word-logo-small

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016 TI...

Ngày gửi: 2015-09-10 15:49:51

Word-logo-small

Mẫu đăng ký học tập làm theo ...

Ngày gửi: 2015-09-08 11:06:14

Word-logo-small

Kế hoạch học tập làm theo tấm...

Ngày gửi: 2015-09-03 14:52:17

Word-logo-small

Kế hoạch cá nhân về thực hiện...

Ngày gửi: 2015-09-03 14:51:26

Word-logo-small

Cách ghi học bạ theo thông tư...

Ngày gửi: 2015-04-21 14:03:26

Word-logo-small

KH HT THEO CHUYEN DE 2015

Ngày gửi: 2015-03-25 15:47:46

Word-logo-small

kế hoạch HT theo chuyên đề 2015

Ngày gửi: 2015-03-25 15:44:24

Word-logo-small

Mẫu đăng ký danh cho tổ chuyê...

Ngày gửi: 2015-03-24 10:01:31

Word-logo-small

Mẫu đăng ký dành cho giáo viê...

Ngày gửi: 2015-03-24 10:00:57

Word-logo-small

Tin học trẻ

Ngày gửi: 2015-03-16 08:58:20

Word-logo-small

HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Ngày gửi: 2014-08-07 15:15:48

Word-logo-small

Bản đăng ký học tập và lèm th...

Ngày gửi: 2014-05-05 22:33:17

Word-logo-small

Bản tổng hợp đăng ký học tập ...

Ngày gửi: 2014-04-14 10:34:43

Word-logo-small

BẢN ĐĂNG KÍ CÁ NHÂN HỌC TẬP V...

Ngày gửi: 2014-04-13 16:35:53

Word-logo-small

BAN KIEM DIEM DANG VIEN THEO ...

Ngày gửi: 2014-04-13 12:16:24

Word-logo-small

Học tập và làm theo tấm gương...

Ngày gửi: 2014-04-13 12:08:37

Word-logo-small

Bản đăng ký học tập và làm th...

Ngày gửi: 2014-04-11 17:45:37