Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Hồ sơ Phổ cập > (18 bài)

Word-logo-small

Biên bản kiểm tra công tác ph...

Ngày gửi: 2016-02-24 08:13:39

Word-logo-small

Kế hoạch phổ cập giáo dục năm...

Ngày gửi: 2015-09-11 14:06:16

Word-logo-small

Kế hoạch điều tra phổ cập giá...

Ngày gửi: 2015-09-11 14:05:49

Word-logo-small

Báo cáo công tác phổ cập giáo...

Ngày gửi: 2015-09-03 14:53:34

Word-logo-small

Quyết định thành lập Đoàn tự ...

Ngày gửi: 2014-11-10 10:13:17

Word-logo-small

Quyết định kiện toàn Ban chỉ ...

Ngày gửi: 2014-11-09 11:09:14

Word-logo-small

Quyết định thành lập tổ điều ...

Ngày gửi: 2014-11-09 11:08:30

Word-logo-small

Hướng dẫn quy trình thực hiện...

Ngày gửi: 2014-11-09 11:07:35

Word-logo-small

Công văn về công tác điều tra...

Ngày gửi: 2014-11-09 11:06:20

Word-logo-small

Tờ trình đề nghị kiểm tra côn...

Ngày gửi: 2014-11-09 11:05:18

Word-logo-small

Báo cáo duy trì công tác phổ ...

Ngày gửi: 2011-12-12 19:43:28

Word-logo-small

To trinh de nghi nghiem thu c...

Ngày gửi: 2011-08-20 06:05:51

Word-logo-small

Thong bao cua Doan kiem tra p...

Ngày gửi: 2011-08-20 06:04:47

Word-logo-small

Bien ban kiem tra cong tac ph...

Ngày gửi: 2011-08-20 06:04:47

Word-logo-small

Quyet dinh thanh lap Doan kie...

Ngày gửi: 2011-08-20 06:04:47

Word-logo-small

Bao cao cong tac pho cap nam ...

Ngày gửi: 2011-08-20 06:04:44

Word-logo-small

De an hoc tap cong dong

Ngày gửi: 2011-08-20 06:03:40

Word-logo-small

Cong tac pho cap giao duc THCS

Ngày gửi: 2011-08-20 06:03:16