Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Hồ sơ nhà trường > (193 bài)

Word-logo-small

Đề thi năng lực GVDG

Ngày gửi: 2018-01-18 19:50:40

Word-logo-small

Kế hoạch hội đồng trường năm ...

Ngày gửi: 2017-04-18 16:44:37

Word-logo-small

Kế hoạch hội đồng trường năm ...

Ngày gửi: 2017-04-18 16:38:41

Word-logo-small

Kế hoạch hội đồng trường năm ...

Ngày gửi: 2017-04-18 16:36:57

Word-logo-small

Biên bản tự kiểm tra, đánh gi...

Ngày gửi: 2017-01-05 14:03:00

Word-logo-small

Quyết định thành lập hội đồng...

Ngày gửi: 2017-01-05 14:00:36

Word-logo-small

Báo cáo quá trình xây dựng tr...

Ngày gửi: 2017-01-05 13:58:06

Word-logo-small

Quyết định thành lập Ban tổ c...

Ngày gửi: 2016-11-24 08:41:07

Word-logo-small

Kế hoạch BDTX

Ngày gửi: 2016-08-04 10:00:54

Word-logo-small

kế hoạch nhà trường

Ngày gửi: 2016-08-04 10:00:31

Word-logo-small

bài giảng tin 8

Ngày gửi: 2016-08-04 10:00:03

Word-logo-small

Báo cáo

Ngày gửi: 2016-06-24 16:29:16

Word-logo-small

hang

Ngày gửi: 2016-06-06 09:24:41

Word-logo-small

Bản thanh tich

Ngày gửi: 2016-05-28 09:02:00

Word-logo-small

động vật - 3 tuổi

Ngày gửi: 2016-05-25 19:56:38

Xls-small

Hóa Học

Ngày gửi: 2016-05-09 20:34:58

Word-logo-small

tự dánh già trường mầm non

Ngày gửi: 2016-05-09 09:01:28

Word-logo-small

bao cao sinh hoat chuyen mon cum

Ngày gửi: 2016-04-10 08:33:26

Word-logo-small

Kế hoạch chiến lược phát triể...

Ngày gửi: 2016-04-07 15:03:19

Word-logo-small

Kế hoạch chiến lược phát triể...

Ngày gửi: 2016-04-07 15:02:19

Word-logo-small

Kế hoạch xây dựng trường đạt ...

Ngày gửi: 2016-04-07 14:42:35

Word-logo-small

Quyết định thành lập Ban chỉ ...

Ngày gửi: 2016-04-07 14:41:47

Word-logo-small

Văn bản xin ý kiến UBND để đề...

Ngày gửi: 2016-04-07 14:40:41

Word-logo-small

Báo cáo quá trình thực hiện x...

Ngày gửi: 2016-04-07 14:39:43

Word-logo-small

Văn bản đề nghị kiểm tra công...

Ngày gửi: 2016-04-07 14:38:51

Word-logo-small

Biên bản tự kiểm tra đề nghị ...

Ngày gửi: 2016-04-07 14:38:03

Word-logo-small

Thông tư quy định về xây dựng...

Ngày gửi: 2016-04-07 14:36:31

Word-logo-small

đánh giá ngoaÌ

Ngày gửi: 2016-03-25 09:08:25

Word-logo-small

Đề kiểm tra năng lực hội thi ...

Ngày gửi: 2016-02-22 08:48:30

Word-logo-small

báo cáo

Ngày gửi: 2016-01-14 09:54:14

Word-logo-small

giáo án giao thông

Ngày gửi: 2016-01-11 15:56:20

Word-logo-small

de thi lop 2

Ngày gửi: 2015-12-29 20:09:11

Word-logo-small

Hồ sơ thi đua

Ngày gửi: 2015-12-08 22:17:59

Word-logo-small

HOAT ĐỘNG NGOÀI GIO LỚP 5-LỚP 2

Ngày gửi: 2015-12-06 21:47:33

Word-logo-small

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2013...

Ngày gửi: 2015-11-27 13:57:04

Word-logo-small

QĐ thanh lập HĐSKKN

Ngày gửi: 2015-11-25 16:22:17