Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Công tác Đảng > (156 bài)

Word-logo-small

Kế hoạch chi bộ tháng 5 năm 2017

Ngày gửi: 2017-04-28 08:54:18

Word-logo-small

Kế hoạch chi bộ tháng 4 năm 2017

Ngày gửi: 2017-03-31 07:37:27

Word-logo-small

Kế hoạch chi bộ tháng 3 năm 2...

Ngày gửi: 2017-03-02 15:49:37

Word-logo-small

kế hoạch chi bộ tháng 2 năm 2017

Ngày gửi: 2017-02-06 09:43:20

Word-logo-small

Báo cáo tổng kết chi bộ năm 2...

Ngày gửi: 2017-01-05 13:43:24

Word-logo-small

Báo cáo kiểm điểm vai trò lãn...

Ngày gửi: 2017-01-05 13:41:24

Word-logo-small

Giới thiệu đảng viên về giữ m...

Ngày gửi: 2017-01-03 13:26:36

Word-logo-small

Kế hoạch chi bộ tháng 1 năm 2017

Ngày gửi: 2017-01-03 09:06:18

Word-logo-small

Mẫu phiếu bổ sung lí lịch đản...

Ngày gửi: 2016-12-19 15:54:21

Word-logo-small

Biên bản họp kiểm điểm chi bộ...

Ngày gửi: 2016-12-19 15:51:10

Word-logo-small

Tờ trình đề nghị phê duyệt kế...

Ngày gửi: 2016-12-19 15:48:52

Word-logo-small

Kết luận hội nghị kiểm điểm t...

Ngày gửi: 2016-12-19 15:46:24

Word-logo-small

Biểu chấm điểm đối với tập th...

Ngày gửi: 2016-12-19 15:44:39

Word-logo-small

Báo cáo kiểm điểm vai trò lãn...

Ngày gửi: 2016-12-19 15:41:53

Word-logo-small

Bản kiểm điểm đảng viên năm 2016

Ngày gửi: 2016-12-13 10:54:11

Word-logo-small

Kế hoạch chi bộ tháng 12 năm ...

Ngày gửi: 2016-12-02 10:32:40

Word-logo-small

Kế hoạch chi bộ tháng 11 năm ...

Ngày gửi: 2016-11-24 08:18:25

Word-logo-small

Kế hoạch chi bộ tháng 10 năm ...

Ngày gửi: 2016-11-24 08:17:12

Word-logo-small

Kế hoạch chi bộ tháng 9 năm 2016

Ngày gửi: 2016-11-24 08:15:45

Word-logo-small

Kế hoạch chi bộ tháng 8 năm 2016

Ngày gửi: 2016-11-24 08:14:45

Word-logo-small

Kế hoạch chi bộ tháng 7 năm 2016

Ngày gửi: 2016-11-24 08:13:23

Word-logo-small

Kế hoạch chi bộ tháng 6 năm 2016

Ngày gửi: 2016-11-24 08:12:13

Word-logo-small

Kế hoạch chi bộ tháng 5 năm 2016

Ngày gửi: 2016-11-24 08:10:36

Word-logo-small

Kế hoạch chi bộ tháng 4 năm 2016

Ngày gửi: 2016-04-07 14:57:25

Word-logo-small

Kế hoạch chi bộ tháng 3 năm 2016

Ngày gửi: 2016-04-07 14:56:57

Word-logo-small

Kế hoạch chi bộ tháng 2 năm 2016

Ngày gửi: 2016-04-07 14:56:18

Word-logo-small

Kế hoạch chi bộ tháng 1 năm 2016

Ngày gửi: 2016-04-07 14:55:47

Word-logo-small

Kế hoạch chi bộ tháng 12 năm ...

Ngày gửi: 2016-04-07 14:55:00

Word-logo-small

Kế hoạch chi bộ tháng 11 năm ...

Ngày gửi: 2016-04-07 14:53:31

Word-logo-small

Kế hoạch chi bộ tháng 10 năm ...

Ngày gửi: 2016-04-07 14:52:57

Word-logo-small

Kế hoạch chi bộ tháng 9 năm 2015

Ngày gửi: 2016-04-07 14:52:30

Word-logo-small

Kế hoạch chi bộ tháng 8 năm 2015

Ngày gửi: 2016-04-07 14:51:51

Word-logo-small

Kế hoạch chi bộ tháng 7 năm 2015

Ngày gửi: 2016-04-07 14:51:27

Word-logo-small

Biên bản tổng kết chi bộ năm ...

Ngày gửi: 2016-01-18 10:06:54

Word-logo-small

Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ...

Ngày gửi: 2016-01-18 10:05:20

Word-logo-small

Nghị quyết của chi bộ hàng tháng

Ngày gửi: 2016-01-18 10:03:59