Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

4 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn Văn Thừa
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Mẫu đăng ký học tập là theo tư tưởng Hồ Chí mInh năm 2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:03' 14-09-2016
  Dung lượng: 44.5 KB
  Số lượt tải: 1129
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  Đạ Tông, ngày tháng 09 năm 2016
  
  
  BẢN ĐĂNG KÝ
  XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CÁ NHÂN HỌC TẬP LÀM THEO
  TƯ TƯỞNG TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2016

  Tên tôi là : ………………………………… Sinh ngày ………………………..
  Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể) : ……………….…………………………………
  Thuộc đơn vị tổ: ...................................................... trường THCS Liêng Trang.
  Căn cứ chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
  Căn cứ kế hoạch số: 20-KH/CB-LTR ngày 10/09/2016 của chi bộ trường THCS Liêng Trang về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 với chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”;
  Thực hiện kế hoạch số: /KH-LTR ngày /09/2016 của trường THCS Liêng Trang về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 với chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”;
  Nay tôi đăng ký xây dựng kế hoạch cá nhân học tập làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2016, với những nội dung như sau:
  I. Nhận thức:
  1. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm.
  2. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm.
  3. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm.
  4. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm.
  5. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay.  II. Nội dung đăng ký xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện học tập theo phong cách, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2016:
  Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm. Bản thân tôi đã nhận thức được và đăng ký thực hiện các nội dung như sau:
  (Trên cơ sở vị trí công tác, chức trách, nhiệm vụ được giao,…mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký nội dung cần phấn đấu thực hiện trong năm 2016)
  Trên đây là bản đăng ký xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm trong năm 2016, bản thân tôi quyết tâm thực hiện tốt những nội dung đã đăng ký như trên.

  Xác nhận của nhà trường

  Người đăng ký
  
  
   
  Gửi ý kiến