Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

5 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUY CHẾ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Hương Giang
  Ngày gửi: 22h:41' 03-11-2015
  Dung lượng: 82.0 KB
  Số lượt tải: 75
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT PHÚ LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LỘC Độc lập – tự do – Hạnh phúc

  Số: /QC-THXL Xuân Lộc, ngày tháng 9 năm 2015

  QUY CHẾ
  THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
  NĂM HỌC 2015 - 2016

  - Căn cứ Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2009;
  - Căn cứ Quyết định 04/2000/QĐ-BGD-ĐT ngày 01/3/2000 về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động Nhà trường;
  - Căn cứ vào Quyết định 129/2007 QĐ- Ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước;
  - Căn cứ nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc.
  - Căn cứ vào tình hình thực tế, trường Tiểu học Xuân Lộc xây dựng qui chế dân chủ như sau:
  CHƯƠNG I:
  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
  Điều 1: Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà trường.
  1. Thực hiện tốt và có hiệu hiệu quả nhất những điều trong Luật Giáo Dục và Quyết định 04/2000/QĐ-BGD & ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ Giáo Dục Đào tạo về việc ban hành qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường theo phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của nhà trường.
  2. Quy chế dân chủ thực hiện ở trường học là cụ thể hoá quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo Nghị định của Chính phủ nhằm phát huy quyền làm chủ của Cán bộ, giáo viên và nhân viên, tăng cường đoàn kết nội bộ trường học, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, dân chủ thực sự là đơn vị cơ sở của hệ thống giáo dục Quốc dân, làm cho trường phát huy hết khả năng, tiềm lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ cụ thể cho từng năm học, nhiệm vụ chung theo Luật Giáo dục và Điều lệ trường Tiểu học.
  Điều 2: Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường.
  1. Đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của hiệu trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường.
  2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và Pháp luật, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.
  3. Không được có hành vi lợi dụng dân chủ cũng như xâm phạm quyền dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.
  Phát huy quyền làm chủ của CB - GV - NV gắn liền với cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, CBCC làm chủ, tạo điều kiện để mọi thành viên tham gia quản lý trong trường học.
  Dân chủ được thực hiện trong khuôn khổ của Hiến pháp, Pháp luật. Quyền đi đôi với nghĩa vụ, dân chủ đi đôi với trật tự kỷ cương. Kiên quyết xử lý những hành vi dân chủ quá trớn, lợi dụng dân chủ vi phạm Hiến pháp, Pháp luật hoặc vi phạm quyền của giáo viên, nhân viên và học sinh.
  CHƯƠNG II:
  NHỮNG QUY ĐỊNH PHẢI THỰC HIỆN
  ĐỂ ĐẢM BẢO DÂN CHỦ

  Điều 3: Chức năng của Hiệu trưởng
  Điểm 1: Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động dạy và học cùng các hoạt động khác trong nhà trường đi đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như hướng dẫn của ngành và Nghị quyết của hội nghị CBCC.
  - Thực hiện quyền điều hành toàn diện hoạt động trong trường học, triển khai thực hiện chủ trương, kế hoạch của nhà nước của cấp trên và chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và pháp luật về các hoạt động trong trường học.
  Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.
  Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo, cán bộ- viên chức, của người học trong quy chế này.
  Điểm 2: Hiệu trưởng có trách nhiệm thông tin kịp thời và công khai để cán bộ, giáo viên, nhân viên biết rõ những nội dung sau:
  - Chính sách pháp luật của nhà nước ( sau khi ban hành)
  - Các quy định kế hoạch của ngành, của địa phương (có liên quan đến đơn vị trường).
  - Kế hoạch phát triển tổng thể và cụ thể. Kế hoạch hàng năm, hàng kỳ, tháng, tuần.
  - Kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện (chỉ thông báo kiểm tra số
   
  Gửi ý kiến