Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quy chế hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2017

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:55' 03-09-2015
Dung lượng: 99.5 KB
Số lượt tải: 617
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ XÃ ĐẠ TÔNG
CHI BỘ THCS LIÊNG TRANG
*
Số : -QC/CB-LTR
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đạ Tông, ngày tháng 02 năm 2015.QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ
NHIỆM KỲ: 2015 – 2017

Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Quyết định 97-QĐ/TW ngày 22 tháng 03 năm 2004 của Ban Bí thư TW Đảng về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ Quyết định 45-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định thi hành Điều lệ Đảng;
Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ và phát huy vai trò của mỗi đảng viên. Chi bộ trường THCS Liêng Trang xây dựng quy chế làm việc của chi bộ với những nội dung cụ thể như sau :
Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích yêu cầu
1. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên, phát huy tinh thần gương mẫu không ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng hiến thân cho công tác chung đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích tập thể, chấp hành tốt pháp luật của nhà nước có ý thức tổ chức kỷ luật cao, xây dựng nếp sống trong sạch lành mạnh và văn minh.
2. Mỗi Đảng viên phải tự đặt mình trong sự quản lý của chi bộ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nói và làm theo nghị quyết, tiên phong gương mẫu trong lao động, công tác. Xây dựng tổ chức, chi bộ trong sạch vững mạnh.
3. Chủ động thuyết phục, vận động, hướng dẫn quần chúng tham gia thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng, giúp đỡ quần chúng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác của đơn vị. Luôn đấu tranh chống các tệ nạn quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác.
4. Động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xử lý nghiêm minh Đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động
1. Chi bộ lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động ở đơn vị trường học theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Lãnh đạo phát triển mạng lưới trường lớp ở địa phương, lãnh đạo công tác chuyên môn phát triển sự nghiệp giảng dạy, giáo dục nâng cao trình độ dân trí, đời sống cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và nhân dân trong xã. Lãnh đạo công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của đơn vị, đề cao cảnh giác cách mạng, giữ gìn bí mật quốc gia, vận động người lao động hoàn thành nghĩa vụ công dân đối với nhà nước.
2. Thúc đẩy CB – GV – CNV tích cực tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường, để nỗ lực phấn đấu thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, thúc đẩy sự chuyển biến về cách suy nghĩ và hành động, luôn giữ vững bản chất cách mạng, không ngừng nâng cao trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn, có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng Cần, kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư, có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị và khiêm tốn.
3. Luôn đổi mới về tổ chức và cán bộ, phát triển tổ chức Đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội nhằm nâng cao năng lực công tác, ngăn chặn sự sa sút, yếu kém trong cán bộ, Đảng viên. Duy trì sinh hoạt chi bộ đều đặn, phát huy trí tuệ tập thể Đảng viên, xây dựng nề nếp tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, làm rõ đúng sai, tăng cường đoàn kết nhất chí trong tập thể chi bộ. Coi trọng công tác giáo dục Đảng viên thường xuyên, nhằm làm cho mỗi Đảng viên có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết để hoàn thành công việc được giao, chăm lo công tác phát triển Đảng viên mới, phân công Đảng viên theo dõi giúp đỡ bồi dưỡng đối tượng, đánh giá kiểm điểm cán bộ Đảng viên hàng năm, ra nghị quyết về bổ nhiệm, miễm nhiệm trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CB - GV- CNV kịp thời giải quyết và báo cáo lên cấp trên xin ý kiến giải quyết các vấn đề một cách thấu đáo.
Điều 3. Chức năng
1. Chi bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ được giao về các mặt công tác:
Avatar

Dự thảo quy chế hoạt động của chi bộ ttrường THCS Liêng Trang trong nhiệm kỳ 2015-2017

 
Gửi ý kiến