Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

7 khách và 1 thành viên
 • Lo Thi Van
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định thành lập Ban Giám khảo hội thi GVG cấp trường

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:19' 11-09-2015
  Dung lượng: 38.0 KB
  Số lượt tải: 509
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
  TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

  Số /QĐ - LTR

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  Đạ Tông, ngày 06 tháng 11 năm 2012

  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  “V/v Thành lập Ban Giám khảo chấm thi GVG cấp trường”
  Năm học : 2012 – 2013

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

  Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
  Căn cứ Điều lệ thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên (ban hành kèm theo Thông tư 21/2012/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ kế hoạch số 41/KH-LTR ngày 20/10/2012 của trường THCS Liêng Trang về tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2012 – 2013;
  Xét năng lực công tác của cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Theo đề nghị của Ban tổ chức;

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Nay thành lập ban Giám khảo hội thi GVG cấp trường năm học 2012 - 2013 với những ông (bà) có tên sau: (Có danh sách kèm theo)
  Điều 2. Ban Giám khảo có nhiệm vụ đánh giá, xếp loại giờ dạy; chấm sáng kiến kinh nghiệm – giải pháp hữu ích; chấm bài thi năng lực; đánh giá kết quả hội thi theo các tiêu chuẩn qui định tại Thông tư 21/2012/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch số 41/KH-LTR ngày 20/10/2012 của trường THCS Liêng Trang.
  Thời gian chấm thi năng lực : 01 ngày (ngày 25/11/2012).
  Thời gian chấm SKKN – GPHI : 02 ngày (ngày 26,27/11/2012).
  Thời gian dự giờ, đánh giá tiết dạy: 03 ngày (ngày 28,29,30/11/2012) .
  Điều 3. Bộ phận kế toán, văn phòng; Ban tổ chức hội thi và các ông (bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Lưu VT.
  HIỆU TRƯỞNG

  
  
   
  Gửi ý kiến