Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định nâng lương cho Kiều Thu

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:06' 20-03-2012
Dung lượng: 30.5 KB
Số lượt tải: 46
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Số: 27/QĐ - LTR
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Đạ Tông, ngày 20 tháng 03 năm 2012QUYẾT ĐỊNH
V/v Nâng lương theo niên hạn cho CB VC

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Căn cứ Nghị định số: 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ V/v chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư số: 03/2005/TT – BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội Vụ, V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v Ban hành Quy định “ Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng”;
Căn cứ Quyết định số 257/QĐ – SGD&ĐT ngày 10/1/2008 của sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng V/v Nâng bậc lương cho cán bộ công chức viên chức; Căn cứ Quyết định số 83/QĐ – THPT ĐT ngày 01/04/2010 của trường THPT Đạ Tông V/v chuyển loại và bổ nhiệm vào ngạch công chức viên chức;
Căn cứ Biên bản họp xét nâng lương ngày 20 tháng 03 năm 2012 của hội đồng lương trường THCS Liêng Trang;
Theo đề nghị của văn phòng trường THCS Liêng Trang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nâng bậc lương theo niên hạn cho ông (bà) Lê Thị Kiều Thu – Giáo viên trường THCS Liêng Trang.
*Lương hiện hưởng: ngạch 15a201, bậc 3, hệ số 3,00 từ 01/2010. Thời gian tính nâng bậc từ tháng 03/2009.
* Được nâng lương lên bậc 4, ngạch 15a201, hệ số 3,33. Thời điểm hưởng và nâng bậc lương tiếp theo tính từ tháng 03/2012.
Điều 2. Bộ phận kế toán, văn phòng trường THCS Liêng Trang và ông (bà) Lê Thị Kiều Thu căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Như điều 2.
- Lưu VT.
 
Gửi ý kiến