Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu bản tự kiểm điểm quá trình công tác

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:12' 03-09-2015
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 2204
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kính gửi: ...............................................................................................

Họ và tên:
Ngày, tháng, năm sinh:
Nơi sinh:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện nay:
Đơn vị công tác:
Văn bằng chuyên môn:
Giáo viên môn:
Năm vào ngành :............................... Năm bổ nhiệm vào ngạch:
Chức vụ, công việc đang làm:


Qua thời gian công tác tại ............................................................., tôi tự kiểm điểm như sau:
1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:


2. Ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước:


3. Ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của cơ quan:


4. Kết quả làm việc, học tập trong thời gian công tác:


5. Những mặt còn hạn chế:Trên đây là bản tự kiểm của bản thân qua quá trình công tác tại


XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
..................., ngày ... tháng ... năm 20...
Người tự kiểm điểm


Avatar

lượt truy cập   (chi tiết)
trong hôm nay

 
Gửi ý kiến