Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

3 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn Châu Vũ Bằng
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_thi_so_2__lop_3.flv Mauchuvietbangchuhoadung.png Chuc_mung_nam_moi_20131.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Bannertet2013.swf Trian1.swf Sntrungkien.swf Luyen_chu_dep_anh_duong.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi15.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Phu_keo_mo_cau.swf Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf M2.swf Hoa_hong_5.swf Thang_ba.swf Ha_trang.swf DANH_NGON_VE_TAI_TRI.swf DANH_NGON_1.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website Phan Văn Diễn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch công tác của hiệu trưởng

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:26' 02-04-2013
  Dung lượng: 260.5 KB
  Số lượt tải: 2438
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
  TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  Đạ Tông, ngày 05 tháng 09 năm 2012
  
  
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HIỆU TRƯỞNG
  NĂM HỌC 2012 – 2013

  Họ và tên: PHAN VĂN DIỄN
  Đơn vị công tác: Trường THCS Liêng Trang
  Nhiệm vụ được phân công: Hiệu trưởng – Quản lý nhà trường

  Thực hiện Thông tư số 29/2009/TT - BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Công văn số 430/BGDĐT - NGCBQLGD ngày 26 tháng 01 năm 2010 về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư 29/2009/TT – BGDĐT.
  Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo.
  Căn cứ chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22/08/2012 của UBND Tỉnh Lâm Đồng về thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Công văn số 30/PGD&ĐT ngày 21/8/2012 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông về thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm 2012 – 2013.
  Thực hiện kế hoạch năm học 2012 - 2013 của trường THCS Liêng Trang. Nhằm xây dựng chương trình làm việc cho bản thân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động giáo dục của trường THCS Liêng Trang năm học 2012-2013. Nay tôi xây dựng kế hoạch công tác cá nhân của Hiệu trưởng trong năm học 2012-2013 tập trung vào một số nội dung sau:

  PHẦN I: KẾ HOẠCH CHUNG
  I/ Mục đích chung
  Trên cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể, chính xác, khoa học và phù hợp với thực tế của nhà trường nhằm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nhà trường thực hiện tốt các nội dung sau:
  Chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành, trường.
  Thực hiện tốt các cuộc vận đông: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.
  Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng, chương trình giảm tải và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông vào giảng dạy để từng bước nâng dần chấtt lượng giáo dục của nhà trường, thực hiện thắng lợi các hội thi GVDG, HSG các cấp trong năm học 2012-2013.
  Tiếp tục duy trì giữ đạt chuẩn PCGD THCS năm 2012.
  Công khai và minh bạch tài chính, đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định cho CB – GV–NV của trường.
  1) Giáo dục tư tưởng đạo đức, tác phong.
  a) Nội dung: Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của ngành, trường.
  Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, chấp hành tốt sự phân công, phân nhiệm của nhà trường, các cấp uỷ đảng.
  Luôn phấn đấu tu dưỡng đạo đức tác phong, phẩm chất chính trị, có lối sống lành mạnh, hoà đồng với đồng nghiệp, quần chúng nhân dân, biết lắng nghe ý kiến góp ý của đồng nghiệp cấp trên và cả quần chúng nhân dân.
  Nêu cao tinh thần tự phê và phê bình, tập trung xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tạo nên tập thể thống nhất, biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, chăm lo xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.
  b) Chỉ tiêu: 100% GV có đạo đức khá tốt
  + Học sinh: 75% loại tốt; 25% loại Khá;
  + Bản thân: xếp loại cuối năm loại tốt
  c) Biện pháp: Tiếp tục triển khai đầy đủ và kịp thời các văn bản, chỉ thị, Nghị định các cấp về xây dựng đạo đức, tư tưởng, tác phong của nhà giáo.
  Thực hiện tốt việc cam kết với ngành và chính quyền địa phương về thực hiện công tác phòng chống ma tuý, các tệ nạn xã hội khác. Luật ATGT và các chính sách quy định khác của Nhà nước.
  Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy cao độ tính dân chủ tập trung ở cơ sở, phát huy sức mạnh tập thể, của từng đảng viên, GV.
  Thực hiện tốt các cuộc vận động lớn trong năm học như: “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy
  Gửi ý kiến